سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

– تأثیر نیروی انسانی در انجام پروژه های ERP

اغلب افراد دلیل ناکافی در پیاده سازی پروژه های ERP را چالش های مربوط به فناوری اطلاعات و ظهور مباحث جدید در این حوزه در داخل سازمان از قبیل پایگاه های داده به اشتراک گذاشته شده ، معماری مبتنی بر Client-server فناوری اینترنت – و.. می دانند تحقیقات به اقدام آمده در این مورد حاکی از این نکته می باشد که عامل اصلی این ناکامی ها مسائل مربوط به نیروی انسانی در  سازمان ها می باشد و در تحقیقاتی که بوسیله دفلویت و توچ(1998) [1]انجام شده این موضوع به روشنی اثبات شده می باشد که دلیل اصلی و اولیه ناکامی این پروژه ها مباحث غیر تکنولوژیکی بوده می باشد در این پژوهش یکی از سئوالاتی که از سازمان ها پرسیده شده می باشد این می باشد که موانع کلیدی دستیابی به موفقیت در اجرای پروژه های ERP چه عواملی هستند؟ از این عوامل 10 عامل اساسی و اولیه که مهمتر از سایر عوامل می باشد به تبیین ذیل می باشد : مقاومت در برابر تغییر (82%) مهارتهای ناکافی تیم پروژه (44%) طرفداری ناکافی( 72%) حوزه فعالیت نامشخص 44% انتظارات غیر واقعی (65%) عدم وجود برنامه مشخص مدیریت تغییر (43%) مدیریت ضعیف پروژه (54%) عدم وجود یک توجه فرآیندی مسئله (41%) جالب توجه نبودن عامل تغییر (46%) عدم وجود انسجام در جنبه فن آوری اطلاعات مسئله ( 36%) این 10 عامل مربوط به بحث فنآوری اطلاعات می باشد و سایر عوامل مربوط به مباحث انسانی و مدیریت تغییر در سازمان می باشند .

نیاز به متخصصانی خارج از سازمان جهت پشتیبانی از اجرای پروژه با مهارتهای خاص را بایستی مد نظر قرار داداین افراد در قالب گروه هایی با عناوین متخصصان بسته نرم افزاری ، متخصصان فنی و متخصصان سازمانی تیم پروژه را پشتیبانی خواهند نمود . گروه اول از افرادی تشکیل شده می باشد که نسبت به ماژول های نرم افزار به همراه ارتباط آنها با یکدیگر ، قابلیت های آن ها و امکان ارتباط این نرم افزار با سایر نرم افزارهای موجود در بازار شناخت کامل دارند.

[1] -Defloiatte &Touché

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد