عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

پیاده راه: خیابان های پیاده برای نخستین بار در اواخر دهه 1940 در شهرهای اروپا به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم و در جریان بازسازی خرابی های جنگ و نوسازی مراکز تاریخی شهرها اندیشه جداسازی معابر پیاده و سواره شکل گرفت. (پاکزاد، 1391، 273)

پیاده رو، مهمترین شبکه دسترسی می باشد.  این شبکه از آن جهت مهم می باشد که در مقیاس حرکت بشر قرار دارد و از این رو بایستی از دیدگاه سهولت در حرکت، کاملاً بی مانع باشد. (کتاب سبز شهرداری، طراحی فضاها و مبلمان شهری، جلد دوازدهم، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها ،ص 137)

در بسیاری از مناطق شهری ، نظیر نواحی تجاری ، مراکز خرید و مکان تفریحی ، وقتی طول سفر کوتاه و جابه جایی راحت باشد ، وجود پیاده رو اهمیت دارد. اصولاً تعداد عابران در شهرها از افرادی که از وسایل نقلیه بهره گیری می کنند بیشتر می باشد. این مورد در بلوارهای شهر هم صدق می کند.

در میان کلیه سفرهای انجام شده در یک شهر، سفرهای پیاده همیشه مهمترین روش انجام سفر بوده و خواهد بود. پیاده روی بخشی از انجام تمامی سفرهای روزانه شهروندان می باشد. طبق آمار ارایه شده در شهرهای بزرگ ایران 50% و در شهرهای کوچک و متوسط 75% سفرها پیاده انجام می گردد. لذا عابرین پیاده بایستی به عنوان عنصر اصلی سیستم های حمل و نقل درون شهری در طراحی ها مدنظر قرار گیرند. (پاکزاد، 1391، 272)

 

سواره رو: قسمتی از سطح راه  می باشد که برای تردد یا توقف وسایل نقلیه اختصاص یابد. (آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران9/7/1373،  مصوب هییت وزیران)

سواره رو، قسمتى از سطح نهایى روسازى راه (شنى، آسفالتى یا بتنى) می باشد که براى حرکت و عبور وسایل نقلیه بکار مى رود. این قسمت از کف راه، از شانه که معمولاً به توقف یا عبور اضطرارى خودروها اختصاص دارد، متمایز می باشد. در راه هایى که سواره رو آسفالتى یا بتنى دارد، شانه، اعم از آنکه رویه دار یا بدون رویه باشد، به صورت نوارى درکنار سواره رو قرار دارد و از آن متمایز می باشد، ولى در رویه هاى شنى، سراسر کف راه(شانه و سواره رو) یکپارچه می باشد و نوار واحدى را تشکیل مى دهد. (آیین نامه طرح هندسی راه های ایران، نشریه شماره 415)

 

  • متغیرهای پژوهش

بلوارهای  شهری : متغیر مستقل

تحلیل فضایی : متغیر وابسته

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
  • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه