تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

مطلوبیت مکان برای استقرار مراکز آموزشی:

دراین بخش معیارهایی که در مطلوبیت یک فضای آموزشی مؤثر هستند ، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت  در این قسمت استقرار واحدهای آموزشی با توجّه به شرایط محیطی ، شعاع دسترسی ، انطباق با طرحهای شهری ، امکانات و تأسیسات و تجهیزات شهری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد تا از آنها بعنوان معیارهای تفصیلی جهت تعیین مکان مناسب برای ساخت واحدهای آموزشی بهره گیری گردد.

 

 2-15- مکان یابی فضاهای آموزشی و شرایط محیطی:

شرایط محیطی اظهار کننده ویژگیهای جغرافیایی ، اوضاع طبیعی یا اقلیمی (آب و هوایی) ، زمین شناسی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه می باشد.انتخاب مکان مناسب برای واحدهای آموزشی بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی میسّر نخواهد بود.شاخصهای محیطی که بعنوان عوامل مؤثر در تعیین مکان آموزشی مورد بهره گیری قرار می گیرد عبارتنداز: اوضاع طبیعی ، شرایط اقلیمی وویژگیهای زمین شناسی که هر کدام به تفکیک در ادامه بحث(فصل سوم) مورد مطالعه قرار می گیرد.

2-15-1- اوضاع طبیعی زمین:

 • پرهیز از احداث مدارس در زمین هایی با شیب بیش از 8درصد ودر مناطق کوهستانی با شیب بیش از 15درصد
 • پرهیز از احداث مدارس در زمین های سست و با مقاومت کم ،در مسیر قنوات دایر و متروک ،نقاط پست وسیل گیر ،مسیل ها ،گسل ها ،نقاط بهمن گیر و یا احتمال ریزش کوه .
 • پرهیز از احداث مدارس در زمین های حریم خطوط انتقال نیرو .

   2-15-2- جهت یابی:

 • پرهیز از احداث مدارس در مسیر بادگیر شدید
 • احداث در جهت آفتابگیر و تهویه ی سهل. (رحمانپور ،1389،ص 26)

  2-15-3- دسترسی وشعاع آن :

 • عدم ارتباط مستقیم با خیابان اصلی ،چهار راه ها ، میدان ها و شبکه پر ترافیک .
 • امکان دسترسی کلیه ی وسایل نقلیه امداد رسانی به مدرسه .
 • رعایت حداکثر شعاع دسترسی برای دبیرستان (25دقیقه پیاده).(سازمان نوسازی مدارس ، 1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
 • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
 • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه