عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

آلودگی صوتی :

کارخانجات دودزا اگر چه آلودگی محیط و هوا را دامن می زند ،اما تنها عامل آلوده کننده صنعتی به شمار نمی طریقه.چه بسیاری از بیماریها و نارحتی ها جسمی و روانی هست که عامل آنها را بایستی از آلودگیهای صدا دانست .صدای کار کانجات نه تنها بر روی کارکنامن اثر نامطلوب ،بلکه ساکنان محیطهای اطراف را نیز مورد تهدید قرار می دهد. صدای ترمز اتومبیل ها ،بوق زدنها ،خالی کردن مصالحساختمانی ،صدای بلند رادیو ها و بلند گو ها ،توربینهای برق مانند عوامل آلودگی صدا به شمار می رود .آلودگی های صدا علاوه بر امکان بروز ناشنوایی ،ناراحتی عصبی ،فشار خون ،استرس ،زخم معده و عدم آرامش روحی و روانی را بر عهده دارد .(شعیه 1388، 257)

2-8-1-4- سایر آلاینده های محیطی:

بجز آلاینده های صوتی و هوا ، آلاینده های محیطی دیگری هست که در صورت همجواری با فضاهای آموزشی تأثیرات نامطلوبی بر جسم وروان دانش آموزان خواهند گذاشت .اینگونه آلاینده ها نتیجه کارکرد بسیاری از تجهیزات و تأسیسات شهری می باشد که ازطریق رها سازی پسابها ، پس مانده هاو بوهای نامطبوع حاصل می گردد. مانند می توان به وسایط حمل ونقل ، کشتارگاهها، نگهداری زباله ها مراکز درمانی و بیمارستانی ، مراکز رادیوتراپی و گورستانها تصریح نمود.هر چند تحقیقات مدونی جهت تعیین حریم برای اینگونه کاربریهای مستقر در شهرها صورت نگرفته می باشد لیکن عموم تحلیل گران مسایل شهری ، بهداشتی و آموزشی عقیده دارند کاربریهایی که در مسیر مستقیم یا غیر مستقیم این قبیل تأسیسات شهری و تحت تأثیرات نامطلوب آن قرار گیرند، بایستی فاصله ای متناسب با این منابع آلودگی داشته باشند.کاربریهای آموزشی مانند این کاربریهاست که بایستی از اینگونه آلودگیها محفوظ بماند. (سایت ویکی پدیا)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه