تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

واژه ها و مفاهیم پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مکان:

    مکان به یک واحد از فضا اطلاق می گردد مثل یک شهر ،یک استان ،یک کشور گاهی هم ،مکان به بخشی خاصی از فضا که به وسیله بشر اشغال شده باشد گفته می گردد نظیر مکان به سکونتی ،مکان گذران اوقات فراغت . هر مکان شرایط منحصر به فردی دارد . (شکوئی ،1385 ،ص 275)

فضا:

     ریشه کلمه ” فضا ” (space)از کلمه لاتین ” saptiun ” گرفته شده می باشد .اصطلاحا “فضا ” به وسعت وگسترهای اطلاق می گردد که دارای سه بعد بوده و می تواند اشیاء را در بر گیرد .فضا می تواند با چهار بعد هم مطرح گردد که چهارم آن وقت می باشد .در اظهار جاری فضا با یک بعد هم مطرح می گردد ودر عین حال فاصله دو نقطه را نیز فضا گویند و اختلاف در فاصله زمانی و مکانی را نیز می توان فضا نامید از فضای دو بعدی که برابر با سطح گرفته می گردد ؛اصطلاحات وسعت ، مکان ،فضای خالی ، آزاد ،فضای اشغال شده هم در ذهن تداعی می گردد اما فضای سه بعدی ،مجسم مشخص دارد ،نظیر فضای اتاق و یا فضای خالی در داخل جسمی معین . فضا را در ارزیابی طول زمان نیز به کار می گیرند :فاصله یک سال و یا شش ماه …. (کشور دوست ،1391،صص 196-195)

درادبیات جغرافیایی”فضا “به وسعت زمینی گفته می گردد که هویت و واقعیتی دارد وکنش،عملکرد ،حضور ،روابط و حتی احساسات انسانها درآن تجلی می یابد . بر این اساس فضا “چپ “و “راست “،”بالا ” و پایین ” و” پیش ” و” پس “دارد و می تواند چیزی را “در برابر” ، “درکنار” و یا ” در بطن” خودجای می دهد .دانش توپولوژی به مالکیت فضا می اندیشد و اشیاء را در درون فضا نظم می دهد.(مشیری – آسایش ،1390 ،ص 68)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه