عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

شهر :

به عبارت ساده، شهررا می توان یک واحد اجتماعی وسیاسی،یک واحد فعالیتی فیزیکی وجمعیتی دانست. به عبارت کلی تر، شهرعبارت از الحاق یک مکان فیزیکی با مردم ساکن آن می باشد. (شیعه،1389،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ص 4)

شهر به منزله کانون اصلی عرضه خدمات به جمعیت متراکم شهر و منطقه نفوذ آن .همچنین شهر به منزله تمرکز فعالیتهای اقتصادی غیر کشاورزی در سکونتگاههای انسانی. (شکوئی ،1385 ،ص 8)

کارشناسان سازمان ملل در سال 1967 ،اظهار داشتند که نمی توان در شناخت شهر از روستا ملاک جمعیتی که امروز متداول می باشد استناد نمود .این کارشناسان تعاریف و معیار های شناخت شهر را درپنج مورد طبقه بندی کردند :1- حوزه اداری 2- نوع فعالیت های اقتصادی 3- اندازه جمعیت  4- مشخصات شهری 5- حوزه دولت محلی .(همان،  1385 ،69)

فضای شهری:

فضای شهری آن بخش از فضاست که بوسیله شهر اشغال شده و یا دست کم به ضرورت کارکرد درونی کانونهای جمعیتی ، مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد .

این فضا مشتمل بر محدوده های ساخته شده ،شبکه راههای شهری ، قرارگاه ها مؤسسات صنعتی ،مؤسسات حمل ونقل ،باغستانها ،اماکن ویژه سرگرمی و تفریحی مخصوص اوقات فراغت،فضای آموزشی وفرهنگی ،یعنی آن بخش از فضا که در دسترس شهرنشینان قرار دارد (دلفوس ،1374 ،ص 103 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه