تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

معیار های عمومی وبهینه در مکان یابی کاربری های شهری:

     الف) سازگاری: یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مکان یابی مناسب کاربری ها و جداسازی کاربریهای ناسازگار از یکدیگر می باشد .مثلاً کوشش می گردد کاربری هایی که آلودگیهایی ازقبیل دود ،بو و صدا تولید می کنند دور ازمناطق مسکونی ، فرهنگی واجتماعی استقرار یابند. پیش روی ،فعالیتهایی که مکمل یکدیگرند در کنار هم جایابی می شوند . کاربریهای سرویس دهنده با ترتیب اولویت همجواری نیز مشخص می شوند. برای نمونه در ضوابط مربوط به کاربری مسکونی ،سرویس دهنده بی کالبد (فضای باز ،گذران اوقات فراغت و کاربری تفریحی مثل پارک)،بهداشتی و درمانی ،آموزشی و تجاری به ترتیب از اولویت همجواری برخوردارند .(محمدپور ،1390 ،ص93)

     ب) کارآیی: مسئله «سودمندی – هزینه» درمکان یابی وکارایی کاربری ها تأثیر مهم واساسی دارد. اندازه قیمت زمین صرفه اقتصادی ،سرمایه گذاری و بهره وری از دیگر عوامل مهم کارآیی اراضی شهری به شمار می رود.(زیاری 1384 ،ص3)

ج) مطلوبیت: در این اصل سازگاری بین کاربری و محل استقرارآن ارزیابی می گردد و براین اساس می توان گفت که هرکاربری طبق ویژگیهای خاص خود را می طلبد .برای تهیه ماتریس بایستی از خصوصیات ونیازهای هرکاربری با ویژگی های محل استقرار تطبیق داده گردد .خصوصیات محل استقرار ممکن می باشد این عوامل باشد : اندازه و ابعاد زمین ؛ شیب ؛ خصوصیات فیزیکی ؛ دسترسی… با مقایسه عوامل مذکور  می توان نتیجه گرفت که محل هرکاربری کاملاً مطلوب ،نسبتا مطلوب و یا کاملاً نا مطلوب می باشد و بر اساس آن تصمیم مناسب را گرفت. (پور محمدی ،1390،ص 115)

    د) ظرفیت: هر فعالیت(کاربری) شهری مقیاسی دارد ،همچنان که ساختار یک شهر از نظرکالبدی سطوح مختلفی دارد و چنانکه دو مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشد هرکاربری عملکرد مناسبی خواهد داشت و هر سطحی ازساختار شهری نیز به نحو مؤثری ازخدمات فعالیت بهره مند خواهد گردید واگر منطبق نباشد معضلات عدیده ای را برای هر دو پدیده به وجود خواهد آورد (همان ،1390 ،ص 115)

ه) وابستگی: گاهی اوقات فعالیت یک کاربری ،وابسته به فعالیت یا فعالیتهای دیگر کاربریهاست ؛در اصل درمیزان وابستگی کاربریها به یکدیگرو لزوم همجواری آنها مطالعه می گردد .(همان ،1390 ،ص 116)

    و) سلامتی: دسترسی شبکه های ارتباطی یک شهر ارتباطی تنگاتنگی با نوع کاربری ها دارد .زیرا نحوه توزیع فضایی کاربریها می باشد که مسئله دسترسی را بین آنها مطرح می سازد .با توسعه روز افزون شهر ها و دور شدن کاربریها از یکدیگر دسترسی سریع مطمئن و ارزان به نقاط مورد نظر مسائل متعدد و پیچیده ای پیش روی شهرسازان و برنامه ریزان قرارداده می باشد .با تشدید طریقه آلودگی هوا، ناشی از وسایل حمل و نقل و تراکم رفت وآمد در شبکه های ارتباطی ،تجدید نظر درراههای تأمین دسترسی درشهرها ویا تغییرکاربریها به صورت یکی ازعمده ترین اهداف شهرسازان درطرحهای شهری درآمده می باشد.(رضویان ،1381،ص 189)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه