عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حوزه نفوذ شهر :

طبق ضوابط ایران ، حوزه نفوذ مستقیم شهر با در نظر گرفتن امکان دسترسی مراکز جمعیتی اطراف به خدمات شهری (مدرسه ،درمانگاه ، مرکز خرید و غیره) تعیین می گردد . این کار بایستی با در نظر داشتن شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و امکانات ارتباطی موجود انجام گردد . در مواردی که بنا به علت های ویژه آن حوزه – یک روش علمی – اجرایی صحیح – انجام می گیرد . (شیعه ،1388 ص 10)

 

1-9- کاربری آموزشی:

آن بخش از شهر که تحت عنوان فعالیت های آموزشی اشغال شده می باشد که در این پژوهش شامل مدارس دبیرستانهای  دخترانه دولتی  می باشد .

 

1-10- آموزش و پرورش:

آموزش دو لغت به معنی دانش آموختن و یاد دادن می باشد . پرورش نیز به معنی پروراندن و پروردن و آداب و اخلاق به کسی آموختن می باشد. در فرهنگ مفهوم تربیت مترادف با تعلیم وتربیت و آموزش و پرورش می باشد . واژه تعلیم و تربیت برابر Eduction آمده می باشد و درحقیقت به همان معنی تربیت می باشد. اما معمولاً چنین تعبیر شده و می گردد که آموزش یا تعلیم و تربیت از هم جدا هستند و هر یک به اقدام خاصی اطلاق می گردد . بدین معنا که آموزش یا تعلیم به یاد دادن موضوع ها یا مهارت های خاص به دانش آموزان گفته می گردد ، مانند آموزش ریاضی ، خواندن و نوشتن و پرورش یا تربیت به آموزش های دینی و اخلاقی گفته می گردد. ( صافی 1380 صص 3-2)

مدرسه مکانی را گویند که در آن درس دهند و به مدرسه آموزشگاه نیز می گویند . در آیین نامه مربوط به سازمان و درجه بندی مدارس تعریف مدرسه آمده که مدرسه سازمانی می باشد که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می گردد و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه های مصوب آموزشی و پرورشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می گردد . (همان، 1380 ص 74)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه