عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

خدمات آموزشی:

خدمات آموزشی به کلیه فعالیتهایی که در قالب مراکز و مؤسسات گوناگون به امر آموزش مبادرت   می کنند اطلاق می گردد و در این پژوهش مراد از خدمات آموزشی ، دبیرستانهای دولتی دخترانه شهر رودسر  می باشد. که سال تحصیلی از اول مهر هر سال شمسی شروع شده و در 31 شهریور سال بعد خاتمه می یابد.

 

1-12- برنامه ریزی آموزشی:

برای تثبیت و پایداری توسعه در یک جامعۀ معین ، بایستی از یک سو تغییرات اساسی در توجه و سطح آگاهیهای فردی و اجتماعی به وجود آید و از سوی دیگر نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی ،تربیت و آموزش داده گردد .البته این مفهوم به معنی کم اهمیت پنداشتن سایر ابعاد و ملزومات توسعه ،نظیر بهداشت ،اشتغال و مسکن و تغذیه و …نیست بلکه مقصود آن می باشد که در عصر ارتباطات ،آموزش به مثابه کلید رهایی از بن بست توسعه نیافتگی ،جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده می باشد .«مقصود از برنامه ریزی آموزشی ،کاربرد روشهای تحلیلی در ارتباط با هریک از اجزای نظام آموزشی می باشد که هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کار آمد می باشد »(گروه مشاوران یونسکو ،1370 ص 11)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-13- محدودیت های پژوهش:     

    از مهم ترین معضلات که پژوهش حاضر با آن مواجه بوده می باشد:

– نبود اطلاعات آماری دقیق

– بروکراسی اداری و اتلاف وقت زیاد

– معضلات مربو ط به نمونه گیری و عدم دسترسی آسان به جامعه آماری

– دسترسی به نقشه کاربری اراضی شهری و اطلاعات مربوط به شهر و مدارس یا ممکن نبوده یا مستلزم صرف وقت و هزینه فراوانی بوده می باشد.

– عدم همکاری مسئولان ذیربط در امر ارائه آمار محلات و شهر که  برای محقق معضلات فراوانی را به وجود می آورد.

– برای انجام این پژوهش بایستی کل شهر را شناخت و این مستلزم صرف هزینه بالا در کار خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه