تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربری فضای سبز باکاربری  آموزشی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلیه تحقیقاتی که در زمینه محل استقرارفضاهای آموزشی صورت گرفته بر ارتباط و نزدیکی این فضاها با فضاهای سبز تأکید دارد، هرچند مکان گزینی فضاهای سبز شرایط خاص خود را دارد. لکن با سیستم تقسیم بندی مناطق مسکونی ، محله ها یا واحدهای همسایه در ارتباط می باشد مع الوصف همجواری آنها با فضاهای آموزشی می تواند از نظر سالم سازی هوا ، جلوگیری از آلودگیها و انتقال آنها به واحد آموزشی ، ایجاد چشم انداز و آرامش بصری و فکری که دانش آموزان با تماشای آنها کسب می نمایند در بهبود شرایط فراگیری بسیار مؤثر می باشد. ( انصاری موحد ،1389ص 46)

د) کاربری ورزشی با کاربری آموزشی:

مانند کاربری هایی که در اولویت سازگاری با فضاهای آموزشی قرار دارد کاربری ورزشی می باشد که شامل مجموعه های ورزشی و مکان های ورزشی همچون زمین فوتبال ،والیبال ،بسکتبال ،استخر شنا و سالن کشتی می گردد که برای اوقات فراغت دانش آموزان بیسار مناسب می باشد به شرط اینکه مدرسه رعایت گردد.(مراد پور ،1387،ص37 )

ه ) کاربری مذهبی با کاربری آموزشی :

این نوع اراضی و کاربری ، همانند کاربری فرهنگی ،‌دارای انواع گوناگون در سلسله مراتب خدمات شهری می باشد که شامل مساجد کوچک ،‌تکایا ،‌حسینیه ، مساجد ،‌فاطمیه ،‌مساجد بزرگ ،‌هیئت ،‌مسجد جامع ، خانقاه ،‌کلیسا ،‌کنیسه ها ،‌امامزاده ها ، بقاع متبرکه ، آتشکده ها و معابد می گردد ،‌که مجاورت آنها هم از لحاظ کمک در آموزش های مذهبی و هم از لحاظ بهره گیری از فضای آنها برای فعالیت های فوق برنامه مدارس از دیرباز مورد توجه بوده می باشد . البته مراسم مختلفی که در مساجد برگزاری می گردد باعث آلودگی صوتی و گاهی ایجاد اختلال در رفت و آمد دانش آموزان می گردد .(رضویان،1381 ،‌ص 160)

 

2-11- کاربری نیمه سازگار با کاربری آموزشی :

بعضی از کاربری ها نباید در فاصله دور از مدارس قرار گیرند ،‌اما بایستی حریم آنان به مدارس به علت های خاصی که دارند ، رعایت گردد تا مشکلی برای دانش آموزان به وجود نیاورند. مثل مرکز آتش نشانی ، بهداشتی درمانی ،‌مهد کودک و پارکینگ های عمومی و شبکه های ارتباطی.

 

 

الف) کاربری آتش نشانی باکاربری آموزشی :

این نوع کاربری به جهت امنیت و امدادرسانی برای کاربری آموزشی مفید می باشد ، اما از آنجایی که آلودگی صوتی دارد و موجب به هم خوردن حواس دانش آموزان می گردد ،‌لذا استقرار آن با فاصله مناسب در نزدیکی کاربری آموزشی مفید می باشد .( بردبار ،‌1386 ،‌ص 53)

ب) کاربری ارتباطی با کاربری آموزشی :

    شبکه ارتباطی شامل سه بخش هوایی ، زمینی و دریایی می باشد.بخش زمینی حمل ونقل جاده ای وراه آهن رادربرمی گیرد.امروزه تمام کابری ها به شبکه ارتباطی نیازدارند.اماعملکرد هرکاربری شبکه ارتباطی مناسب خودرامی طلبد به دلیل سوانح و تهدید امنیت روحی وجانی و ایجاد آلودگی صوتی این کاربری با کاربری آموزشی،‌ ناسازگار و در عین حال می تواند از نظر سهولت دسترسی به شبکه های پخش کننده و جمع کننده سازگار و مناسب باشد . بایستی توجه داشت مقطع تحصیلی واحدهای آموزشی در انتخاب نوع شبکه های ارتباطی در دسترس مهم می باشد . (مراد پور ،1387،ص 37 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه