تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

شبکه دسترسی(دسترسی پیاده دسترسی سواره):

یکی از حیاتی ترین کاربری ها در شهر کاربری های شبکه ارتباطی می باشد که در شهر تمامی کاربریها به تناسب عملکرد شان نیازمند دسترسی هستند چنانچه مکان یابی فضاهای آموزشی بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی صورت گرفته باشد بعد ایمنی ؛سلامت جان دانش آموزان را در رفت آمد مورد تهدید قرار می دهد .به همین مقصود در انتخاب مکان استقرار فضاهای آموزشی بایستی به گونه ای اقدام نمود که ازیک سو این کاربریها شبکه دسترسی برخودار بوده و از سوی دیگر تحت تأثیر آثارنامطلوب شبکه ها قرار نگیرند .بنابر این هر واحد آموزشی به تناسب مقطع تحصیلی و شرایط سنی بهره گیری کنندگان لازم می باشد از یک شبکه ارتباطی خاصی برخودار باشد.درذیل نوع شبکه دسترسی و نحوه ارتباط هریک ازمقاطع تحصیلی با آن مورد مطالعه قرار می گیرند .

الف) دسترسی پیاده: دسترسی پیاده در شبکه معابر در حقیقت مناسب ترین دسترسی به واحد های آموزشی می باشد . طراحی شبکه ترافیکی درب خروجی فضاهای آموزشی بایستی به گونه ای باشد که جمعیت زیاد دانش آموزان در هنگام خروج از مجبور به بهره گیری از دسترسی سواره نباشند ایجاد مسیر پیاده رو با عرض مناسب و باریک فضای باز مقابل فضای درب خروجی مدارس از حداقل اقداماتی می باشد که در حهت حفظ ایمنی و سلامت دانش آموزان می توان انجام داد.

ب)دسترسی سواره : مسیرهای سواره معمولاً محل تردد وسایل نقلیه موتوری هستند عرض هریک از آنها به تناسب عملکرد ی که دارند تعریف می گردندفضاهای آموزشی نیز به تناسب شرایط سنی در مقاطع تحصیلی نیازمند دسترسی سواره هستند در ذیل به تشریح هریک پرداخته می گردد .

1) مقطع ابتدایی : مناسب ترین جهت بهره گیری دانش آموزان در مقطع ابتدایی کوجه ها وگذر ها هستند .عملکرد آنها برقراری ارتباط بین محلات و مراکز گذران اوقات فراغت و مراکز تفریحی بوده و سرعت وسایل نقلیه در آن حداقل عرض این دسته معابر 8-6 متر می باشد .

2) مقطع راهنمایی: دسترسی های محله ای که اکثراً عملکرد برقراری ارتباط بین خیابانهای جمع کننده اصلی و فرعی را داشته و ارتباط بین کاربری های مسکونی را با خدمات وابسته مستقر می نماید. مناسب ترین ها در مقطع راهنمایی حداقل عرض این دسته بین16-12 متر می باشد .

3) مقطع دبیرستان :دانش آموزان باتوجه به شرایط سنی  دارا بودن قدرت جسمی و تعقل ،توانایی بهره گیری از شریانهای درجه 2 را دارند. عملکرد این دسته معابر برقرای ارتباط بین عبوری و خیابان جمع و بخش کننده  اصلی و بر قرار ارتباط بین مراکز می باشد حداقل عرض این دسته معابر بین 20-16 متر می باشد . که مهمترین کار قابل ذکر در زمینه دسترسی ها برای استقرار مراکز خدماتی مختلف در ایران توسط ایزدی وبا تناسب از کار کاپلمن انجام شده می باشد .(ایزدی ،1373 ،ص 96)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه