تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه عمومی:

معیارهای اختصاصی مکان یابی مدارس را به دو گروه زیر تقسیم بندی کرده می باشد :

  2-9-1-  دسته اول ،معیار های مربوط به شرایط استقرار مدارس در محیط:

الف)هم جواری مناسب و سازگار :

  • هم جواری با زمین های مناسب ورزشی کوچک
  • هم جواری با بافت های مسکونی
  • هم جواری با مؤسسات و مراکز فرهنگی
  • هم جواری با فضای سبز …

 

 

ب)محدودیت هم جواری :

– حداقل بایستی از کارگاه ی صنعتی مزاحم 500 متر فاصله داشته باشد

– از خیابانهای اصلی دور باشد .(رحمانپور ،1389 ، ص 26)

   2-9-2-  دسته دوم ،معیار و مشخصات پایه ای مکان اختصاص یافته:

    الف)شعاع عملکرد مفید:هر مدرسه بایستی در داخل یک برزن در محلی استقرار یابد که حداکثر مسافت طی شده توسط دانش آموزان برای دسترسی به آن ،از 1200متر بیشتر نباشد .

    ب) جمعیت زیر پوشش:به گونه متوسط 10هزارنفر (جمعیت متوسط یک برزن)با رعایت حداکثر شعاع عملکرد مفید می باشد .

    ج)قطعات تفکیکی: بایستی متناسب با تعداد دانش آموزان تحت پوشش وسرانه های پیشنهادی  باشد . (زیاری ،1381 ،57)

   2-10- کاربری فضاهای آموزشی درارتباط باکاربریهای سازگار:

منظورازکاربری های سازگارباکاربری آموزشی،سازگاری وهمجواری درکناریکدیگر بوده و بر عکس جداسازی کاربری های ناسازگار ،مانند دود  بو،شلوغی،آلودگی صوتی،کشتارگاه و…)ازکاربری های آموزشی می باشد.همجواری کاربری های سازگار با کاربری های آموزشی تأثیر مطلوبی در سلامت جسمی و روحی دانش آموزان داشته و سبب ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش دانش آموزان می شوند.(بردبار ، 1386، ص50)

الف) کاربری مسکونی با  کاربری آموزشی:

کاربری های مسکونی تا حدودی از فعالیت های آموزشی در جامعه پشتیبانی و آنها را هدایت می کنند ، محل کودکستان ها ، مدارس و دبیرستانها و سایر مؤسسات آموزشی برای گروه های سنی با مکان یابی خانواده ها در ارتباط می باشد. پس در مکان یابی فعالیت های مسکونی کوشش بر این می باشد که از اتلاف وقت خانوارها در دسترسی به مراکز آموزشی پیشگیری گردد.( دلال پور محمدی ، 1379 ، ص 26)

ب)کاربری فرهنگی با کاربری آموزشی:

شهر بستر و تجلی گاه فرهنگ ها و پویایی فرهنگی و تمدن اقوام می باشند و در رده های مختلف سلسله مراتب خدماتی دارای خصایص و ویژگی های خاص خود هستند . کاربری های فرهنگی شامل کتابخانه ، سالن اجتماعات ،‌موزه ها ، نشر ،‌نمایشگاه ها ، بناهای یادبود ،‌آرامگاه های مشاهیر و فرهنگستان ها می گردد .(رضویان ،‌1381 ،‌ص 154)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه