تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری:                                                                                                                     

در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری اهداف به دو دسته تقسیم می گردد :کلان وخرد .

الف)اهداف کلان: اهداف ایده ال و مطلوب بلند مدت ،کیفی و مبهمی هستند که از ارزشها و آمال جامعه نشأت می گیرند . بر این اساس اهداف کلان در برنامه ریزی کاربری اراضی شامل موارد زیرمی گردد:

    1- اهداف زیست محیطی : پیشگیری از تخریب زمین ،حفظ پیوند شهر و طبیعت ،حفظ منابع تاریخی و فرهنگی ، گسترش فضای سبز ،مکان یابی صنایع و خدمات مزاحم ،ایمنی از سوانح .

      2- اهداف اقتصادی : بهره گیری از بهینه از زمین ،پیشگیری از سوداگیری زمین ،تعدیل حقوق مالکیت ،بهره گیری از اضافه ارزش زمین درجهت منافع عمومی .

3– اهداف اجتماعی :کاهش نابرابری در بهره گیری اززمین ،افزایش تسهیلات وخدمات عمومی ،گسترش فضاهای جمعی ،بهسازی بافتهای قدیمی،زیباسازی محیط شهری ، تقویت هویت محله ای ،اعتلای کاربریها و غیره .

      4- اهداف کالبدیفضایی:توزیع متعادل کاربریهای ناسازگار ،حفظ تناسب درتوسعه عمودی و افقی ،تشویق تنوع واختلاط کاربریها ،حفظ تناسب میان توده و فضا ،تدوین معیار ها واستاندارهای مناسب کاربری و غیره .(مهدیزاده ،1379،ص77)

ب)اهداف خردیاویژه :این اهداف وسیله ای برای دستیابی به اهداف کلان و نقطه ای می باشد که برای دستیابی به آن کوششهای برنامه ریزی شکل می گیرد . در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری اهداف خرد و یا ویژه عبارتند از :

       ا- کارآیی: این هدف از طریق تشخیص مناسب ترین نوع بهره گیری از یک قطعه زمین ،که بیشترین فایده را با کمترین هزینه به دست می دهد،حاصل می گردد و به واسطه همین امر توسعه شهر به صورت منطقی و با در نظر گرفتن رفاه عمومی انجام می شود و سلامتی مردم نیز تضمین می گردد و با مکان یابی منابع آلوده ساز در خارج از منطقه شهری از آثار آلودگی های مختلف شهری و کانونهای آلوده ساز جلوگیری می گردد.

       2- برابری: هدف برنامه ریزی کاربری زمین از برابری این می باشد که با کاربری صحیح و برنامه ریزی شده ، دسترسی تمامی گروهها را به تسهیلات مورد نیاز و همچنین توزیع منافع حاصل از آنها را به گونه برابر و متوازن برای گروهای مختلف جمعیت شهری فراهم آورد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

      3- پایداری: پایداری در کاربری اراضی به این معنی می باشد که ازامکانات و توان بالقوه هر قطعه زمین چنان بهره گیری گردد که این توان نه تنهاکاهش نیابد واز بین نرود،به گونه مداوم بر ظرفیت و ایستایی آن افزده گردد.

4-رفاه عمومی:یکی ازعوامل مهم ومؤثردرتعیین اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،ملاحظات رفاه عمومی می باشد .عوامل تعیین کننده رفاه عمومی عبارتند از :

الف ) تندرستی ،  ب) ایمنی  ،  ج) آسایش  و   د) امنیت .

در تأمین تندرستی و ایمنی جامعه به این نکات توجه می گردد :                                              الف) در نظرگرفتن تمهیداتی دربرابر بیماریهای مسری و حفاظت مراکز بهداشتی

ب)  برخورداری از روشنایی مناسب و تابش خورشید و حفظ زیبایی متعادل

ج) محافظت در برابر آلودگی (آلودگی آب و هوا ، صدا و غیره)

د) ایجاد فرصتهایی برای زندگی خانوادگی

عوامل تعیین کننده دیگر مانند آسایش و راحتی بیانگر دسترسی آسان ساکنان به خدمات و امکانات شهری می باشد .هدف سازگاری و امنیت نیز با جنبه های ادراکی محیط شهری یا با دلپذیر بودن محیط شهری با کار وزندگی و اوقات فراغت و کوشش برای رفع مخاطرات محیط طبیعی و محیط مصنوعی درمکان گزینی فعالیتهای مختلف ارتباط دارد . (صافی فر،1378،ص53-56)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه