عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول اجتماعی یا اصول دوازده‌گانه[1]

مانند مطالب وهنر نمائیهای میرزرا حسینعلی که پسر بزرگش عباس افندی آن را تبیین کرده اصول دوازده‌گانه می باشد که آنها را در جزوه‌ای به نام «رساله دیانت بهائی» اظهار و چاپ کرده می باشد. این اصول عبارتند از:

1- تحری حقیقت (جستجوی حقیقت و ترک تقلید حتی در فروع دین)

2-  تطبیق دین و عقل و علم (پیش روی شعار جدایی دین و علم، این اصل حقیقت می باشد اما در ادامه آنان می‌گویند اگر مسئله‌ای از مسائل دینی مخالف عقل (که محدود و ضعیف می باشد) و علم (که ناقص و محدود می باشد) باشد، وهم محض می باشد در این ارتباط عباس افندی می‏گوید «دین بایستی مطابق علم باشد. زیرا خدا عقل به بشر داده تا حقایق اشیاء را پژوهش نماید اگر مسائل دینیه مخالف تعقل و علم باشد وهم می باشد زیرا مقابل علم جهل می باشد.» (افندی،1366: 52)

بهائیان ادعا دارند که عقاید بهائیت بر پایه علم و عقل استوار می باشد و از مسائل دینی آن چیز که که با علم صحیح مطابقت نداشته باشد جهل و وهم می باشد هیچ گونه اختلافی بین دین و علم وجود ندارد بلکه علم حقیقی همان دین الهی می باشد همچنین بایستی فریضه‏های علمی را که هنوز قطعی نشده و پایه و اساس آن‏ها عملا و منطقا ثابت و استوار نگشته، از علم مسلم و ثابت جدا دانست. از دیگر ادعاهای بهائیت، این می باشد که «تمدن‏های عظیم بر اثر ظهور انبیاء الهی مانند حضرت زردتشت، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد به وجود آمده می باشد. از طرفی نباید اشتباه نمود که آن چیز که در آثار انبیاء وارد گشته همان معنای ظاهری و لفظی آن مراد می باشد بلکه بسیاری از کلمات و جملات کتب مقدسه تشبیهاتی می باشد که گر چه مثل اینکه با علم تطابق نمی‏کند اما پس از تدقیق در معنای اصلی معلوم می‏گردد که مباین با مسلم علم نیست.

3-  احکام دینی و بیت‌العدل (برای رفع اختلافات در احکام دین بایستی بیت العدل تشکیل گردد تا مردم به آنجا رجوع نمایند به این ترتیب احکام و قوانین به اقتضای حال و مکان، و به صلاحدید رجال بیت العدل، تفاوت و تغییر می کند.

4-  ترک تعصب. (مردم بایستی هر نوع تعصب دینی، مذهبی، وطنی و سیاسی را ترک کنند.)

5-  تشکیل محکمه کبری (هزار نفر از منتخبین ملل، اجتماع نمایند، و محکمه کبری را جهت رفع اختلافات و ایجاد اتحّاد در رأی و عقیده و مسلک و دنیا و … ایجاد نمایند.)

6- اتّحاد و اتّفاق عبّاد و آفاق و به تعبیری صلح عمومی ( شاید بتوان این سه مورد اخیر را چنین توجیه نمود که مقصود میرزا بهاء این بوده که اول بایستی تعصبات را کنار گذاشت در مرتبه دوم محکمه کبری تشکیل داد، تا در مرتبه سوم اتّحاد و اتّفاق میان جمیع ملل حاصل گردد.)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-  دین برای اتحاد می باشد. (یعنی ریشه و علت غایی نزول دین اتّحاد و اتّفاق اهل عالم می باشد، در حالی که خود میرزا بهاء وادعاهایش یکی از موجبات اختلاف و تفرقه میان ملت می باشد.)

8- تساوی میان مردان و زنان.

9-  تعلیم و تربیت عمومی.

10- لسان عمومی (او می‌گوید مردم جهان بایستی زبان واحدی برای سخن گفتن و خط واحدی برای نوشتن انتخاب و اختیار کنند تا از این طریق اتّحاد و اتّفاق بیشتری میان آنها ایجاد گردد)

11-  حل مسائل اقتصادی.

بایستی قوانین و نظاماتی گذاشته گردد تا جمیع بشر (غنی و فقیر) همه به راحتی زندگی کنند و تا این مسئله محقق نشود سعادت برای عالم بشر ممکن نیست

12- اساس جمیع ادیان الهی یکی می باشد. (اساس جمیع ادیان الهی حقیقت می باشد، و این آداب و رسوم وزوائدی که پیدا شده، بدعت می باشد واز انبیاء نیست، بایستی دور ریخته گردد. اگر چنین کنیم یقیناً  متحد می‌شویم.(حسینی ،1365 ، 210)

[1] حسینی، سید معصوم ، ص 263

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه