عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران

قرار گرفتن ایران در این منطقه ژئوپلتیک وژئواستراتژیک از جهان , که محل تلاقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا ،محل زندگی بیش از یک سوم جمعیت جهان  و پل ارتباطی میان سه قاره اروپا و آسیا وآفریقا می باشد و امکان دسترسی کشورهای تازه استقلال یافته به آبهای آزاد از طریق ایران را فراهم می سازد، کشور ما را خواسته یا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانی قرار می دهد. در ذیل به بعضی از جنبه های ژئوپلتیک،ژئواستراتژیک  و ژئواکونومیک ایران در منطقه می پردازیم :

حساسیت های امنیتی ـ سیاسی حاکم بر منطقه ، به ویژه نزدیکی جغرافیایی ایران به اسرائیل غاصب , که امنیت آن به لحاظ استراتژیکی برای امریکا از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و همچنین جایگاه ژئواستراتژیک ، جمعیت کمی و کیفی سرزمینی، منابع سرشار انرژی  و ظرفیت های بالقوه و بالفعل رشد و توسعه ایران ، کشور ما را مرکز ثقل اهرم سیاست خارجی قدرت های بزرگ قرار داده می باشد . به حدی می باشد که حتی بی طرفی ایران در خصوص مسائل منطقه ای وبین المللی برای قدرت های بزرگ رضایت بخش و قانع کننده نباشد. براین اساس و با در نظر داشتن این که ایران در این منطقه حساس جهانی، دارای تأثیر وموقعیت حساسی می باشد که امریکا در عرصه سیاست های استراتژیک خود در قبال خاورمیانه نمی تواند آن را مد نظرقرار ندهد، رفتار آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و قراردادن ایران در محور شرارت از یک طرف و انتقال خط مهار ایران توسط امریکا از البرز به منتهی الیه زاگرس و در نهایت تکمیل محاصره ایران از جهات شمال و  جنوب و قرار دادن ایران در حلقه انگشتری بسیار قابل ملاحظه و تامل می باشد.(رحیم پور،1381 :114).

پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر مردم سالاری دینی توانسته یکی از پدیده های مهم و بحث برانگیز قرن حاضر یعنی نهضت ها و جنبش های فکری، سیاسی، و اجتماعی اسلامی را متأثر سازد. پیدایش این جنبش ها به نیمه اول، و گسترش آنها به نیمه دوم این قرن مربوط می گردد. انقلاب های خاورمیانه نیز از دیدگاه جریان شناسی در ادامه خیزش های اسلامی محسوب می شوند؛ تا جایی که می توان از مؤلفه های مشترک میان این جنبش ها و انقلاب اسلامی سخن گفت، این وجوه مشترک، تأثیر متقابل انقلاب اسلامی معاصر را فراهم آورد. این زمینه ها که از آنها به عنوان عامل هم گرایی یا عناصر همسویی نیز می توان دانست، عبارتند از: عقیده مشترک؛ دشمن مشترک؛ هدف مشترک؛ و مردم سالاری دینی. (افتخاری ،1376: 63).

چنین اشتراکاتی به همراه مزیت های قدرت هوشمند انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلف که کوشش می گردد در زیر به آنها تصریح گردد، می تواند جایگاه ایران را بیش از پیش در منطقه تثبیت کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در عرصه سیاسی، شکل گیری انقلاب ایران بر مبنای ارزش های اسلامی و مذهبی موج جدید بیداری اسلامی را با محتوای جدید و اثرگذار در عرصه حکومت داری ایجاد نمود. هرچند بیداری اسلامی به شکل باور نزد بسیاری از متفکران کشورهای اسلامی مانند سید جمال وجود داشت، اما نهادینه شدن بیداری اسلامی و شکل گیری کلیه ارکان حکومت داری بر مبنای شریعت فقط در ایران به وجود آمد. این امر، علاوه بر چالش در اقدام سیاسی، تأثیرات خاصی بر نظریه های سیاسی از نظریات انقلاب تا فلسفه سیاسی در بر داشت. بر این اساس، روژه گارودی می گوید: انقلابی که به رهبری امام خمینی روی داد، متعلق به تمدن بشری می باشد و به یک جامعه خاص اختصاص ندارد. این انقلاب همانند نهضت انبیا مختص همه بشر ها و همه جوامع می باشد. چنین ویژگی ها و چنین رسالت هایی، سهم بسیار زیادی در افزایش قدرت نرم ایران در میان ملت های آزاده جهان داشته می باشد . الگوگیری کشورهای خاورمیانه در تحولات اخیر از روش های بسیج نیروها تا برگزاری تظاهرات ضددولتی و حتی شعارهای اسلامی، گواه این مدعاست.
در عرصه فرهنگ، از مزیت های فرهنگ ایرانی آن می باشد که نزدیک به سه هزار سال قدمت دارد و طی این دوران، پیوستگی خود را از دست نداده و نوعی خودآگاهی فرهنگی و هویتی در ذهن و ضمیر ایرانیان وجود داشته می باشد. در این راستا، تداوم زبان ایرانی در بستر زمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد به طوری که زبان اوستایی، پارسی باستان، پهلوی، و فارسی همه متعلق به خانواده زبان ایرانی می باشد که در زمان حال با تلفیق شدن با واژگان یونانی، مغولی، عربی، هندی، فرانسوی، انگلیسی، و روسی در زبان فارسی که میراث دار زبان های پیش از اسلام می باشد، بر غنای این زبان افزوده شده می باشد. از این رو، زبان فارسی نمایشگاه زبان جهان می باشد. این مهم، وقتی واجد اهمیت می گردد که بدانیم زبان فارسی در قسمت بزرگی از آسیا کاربرد داشته و استعمال آن به صورت زبان ادبی و سیاسی در طول مدتی طولانی از سواحل دریای سیاه تا کناره های خلیج بنگال و از آسیای مرکزی تا آسیای صغیر ادامه داشته می باشد.  به علاوه، ایران در منطقه ای از جهان که محل تلاقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا (محل زندگی بیش از یک سوم جمعیت جهان) و پل ارتباطی میان سه قاره اروپا، آسیا، و آفریقا می باشد قرار گرفته که جایگاه ممتاز ژئوپلیتیکی را نصیب این کشور ساخته می باشد. از طرفی، با در نظر داشتن تحولات صورت گرفته در رویکردهای ژئوپلیتیکی و اهمیت یافتن منابع نفت و گاز در معادلات جهانی ایران در کانون منطقه ای قرار دارد که در تولید و انتقال نفت و گاز نقشی حیاتی اعمال می کند. خلیج فارس 61 درصد نفت و 40 درصد گاز جهان را در خود دارد. چنانچه ذخایر دریای خزر نیز به آن اضافه گردد آنگاه بیش از 70 درصد نفت و 40 درصد گاز جهان در این منطقه قرار دارد. به این ترتیب، ایران در مرکز ثقل بیضی استراتژیک انرژی خلیج فارس ـ خزر شکل می گیرد. (کبریایی‌زاده،1390)

در کنار چنین مزیت هایی، ایران در آینده با ایفای تأثیر سازنده در زمینه بازتولید منافع مشترک منطقه ای، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی در طریقه ثبات منطقه ای براساس امنیت دسته جمعی، تباین الگوی توسعه همه جانبه و درون زا، بیداری اسلامی و احیای تفکر و ارزش های دینی، جایگاه محوری در کمربند طلایی ایران ـ سوریه ـ لبنان در منطقه، الهام بخشی در خاورمیانه براساس الگوی مردم سالاری دینی، عضویت فعال و اثرگذار در سازمان های منطقه ای و فرامنطقه ای، کوشش در جهت اعتمادسازی منطقه ای براساس گسترش همکاری های فرهنگی و رسانه ای بین ملت های مسلمان، تقویت تشکل های غیردولتی برای همکاری با کشورهای اسلامی در جهت حفظ اصول و ارزش های اسلامی و یا تقویت همکاری های نرم افزاری، بهره گیری از قدرت هوشمند در مدیریت افکار عمومی منطقه ای و بین المللی، تقویت جایگاه ایدئولوژی در نظام تصمیم گیری منطقه ای و جهانی، گسترش همکاری های سازنده، مؤثر و چندجانبه منطقه ای و فرامنطقه ای براساس «منطقه گرایی جدید» و ارتقای سطح آگاهی و بیداری ملت های منطقه، می تواند در راستای تقویت قدرت هوشمند خود در منطقه و همچنین بر تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا گام بردارد.( کبریایی زاده،1390)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه