تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

پیوند دیرین بهائیت با امریکا و استعمار انگلیس

فرقه ضاله بابیت از ابتدای شکل گیری در روزگار قاجار و پس از آن ، پیدایی فرقه بهائیت در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه تا امروز ، هموراه در خدمت استعمار بوده و جزء خدمت به منافع بیگانگان استعمارگر راه دیگری نرفته اند . خطر وجود چنین فرقه های وابسته ای را روحانیت آگاه شیعه ، از همان روزهای نخستین احساس کردو برای خنثی کردن آن آستین همت بالا زدو رو در روی ایادی استعمار که با هدف گسترش این فرقه و تضعیف اسلام به تکاپو برخاسته بودند ، ایستاد.(الهیاری ، 1387 ، 212)

بهاییت زاییده استعمار می باشد؛ استعمار کهن این فرقه ضاله رابرای فردای خود به وجود آورد تا بتواند از اموزه های ساختگی آن در جهت سیاست های ناعادلانه خود در کشور های مستضعف جهان در دوران «استعمار نو » و « استعمار فرا نو» سود جوید. در جنگ بین الملل دوم، سال 1918 میلادى، انگلستان براى عقب راندن دولت عثمانى، حملات وحشیانه نمود و به کشورهاى عربى قول مى داد که پس از پیروزى بر عثمانى، کشورهاى عربى را به رسمیّت بشناسد؛ ولى بعد از پیروزى همه وعده هایش دروغ گردید.
سرانجام نیروهاى انگلیس، شهر “عکّا” را (که تبعیدگاه عده اى از بهائیان مانند “حسینعلى” و “عبدالبها”) بود فتح نمود و آنجا را از دست دولت عثمانى بیرون آورد. فرمانده انگلیس (ژنرال آلامبى) وقتى که وارد “حیفا” و “عکّا” گردید، نخستین بار با “عباس افندى” ملاقات نمود، و در این ملاقات که با عکس بردارى ها و تفصیلاتى همراه بود، مدال “سر” (نایت هود) نشان انگلیس را به “عبدالبهاء” اعطاء نمود..(شوقی افندی ،1359، 299).مرحوم آیتی در “کشف الحیل” می نویسد: «سبحان الله؛ آدمی که سیاسی نیست، چه کار به لقب “سر” و نشان ژرژ انگلستان دارد؟!».(کشف الحیل ،1359 ،ج2:174).

4-5-1-پیوند دیرین بهائیت با امریکا

اسناد و مدارک تاریخی، سابقه پیوند و همکاری بهائیان با امریکا را به بیش از یک قرن پیش می‌رساند.

برای نمونه، زمانی که مستر شوستر، مستشار معروف امریکایی، در اوایل مشروطه دوم به عنوان رئیس کل دارایی ایران به کشورمان آمد، جمعی از بهائیان تهران طبق دستور محفل بهائی در هنگام ورودش به تهران، به استقبال وی شتافتند1 و اساسا در انتخاب شوستر برای این امر، کاردار «بهائی» سفارت ایران در امریکا، علیقلی خان نبیل الدوله (عضو فراماسونری امریکا و مرید عباس افندی) تأثیر اساسی داشت. (ایام: راجع به نبیل‌الدوله در بخشی مستقل تبیین داده شده می باشد).(رائین ، 1362 ،10-11).

دکتر میلسپو ـ دیگر مستشار امریکایی ـ هم که پس از شوستر به ایران آمد، بویژه در دوران دوم مأموریتش در ایران (اوایل سلطنت محمدرضا) بعضی از مسئِولان دارایی را از میان این فرقه برگزید، که مورد اعتراض بعضی از نمایندگان مجلس 14 (نظیر آیت‌الله حاج شیخ حسین لنکرانی) و مطبوعات وقت واقع گردید. از تلگراف رمزی مخبرالسلطنه هدایت، حاکم فارس در جنگ جهانی اول، به وزیر داخله (مورخ 17 جمادی الثانی 1332ق) بر می‌آید که کلنل مریل (افسر امریکایی ژاندارمری که قبل از ورود افسران سوئدی به ایران در زمان احمد شاه، در ژاندارمری خزانه ایران فعالیت داشت) یکی از مبلغان بابی (بهائی) موسوم به روح‌الله خان را مترجم خود قرار داده بود. هدایت در این تلگراف می‌افزاید که: این اقدام مریل، با اعتراض علما و دیگران روبه‌رو شده و او وعده کرده بود که فرد بهائی یاد شده را با مادر زنش به امریکا بفرستد اما تنها مادر زن وی را به امریکا گسیل داشت… (فیضی ،1348،87)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه