عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاریخ بهائیت

بهایی گری به عنوان یک جنبش اجتماعی در قرن سیزده هجری (نوزده میلادی ) در ایران وارد حیطه وجود گذاشت و به عنوان حرکتی علیه سنتهای دینی و اجتماعی حاکم بر جامعه به حیات خویش ادامه داد. این جنبش در کنار حکومتهای استعماری و پیش روی فرهنگ اصیل ملی –اسلامی قرار گرفت و به عنوان ابزار استعمارگران به کار رفتاین جنبش در کنار حکومتهای استعماری و پیش روی فرهنگ اصیل ملی – اسلامی قرار گرفت و به عنوان ابزار استعمارگران به کار رفت . از نظر اجتماعی، بروز این جنبش در ایران زمانی بود که پس از جنگهای ایران و روس به علت افزایش تماس با فرهنگ اروپایی، نوگرایی افکار بسیاری از متفکران و نیز عوام را درگیر خود ساخته بودو در نتیجه مخالفت با سنتهای غلطی نظیر استبداد شاهان، زمینه برای ظهور حرکتهای اجتماعی فراهم شده بود . در چنین شرایطی جنبشهای اصلاحی چندی در ایران شکل گرفتند و در این فضا بعضی به فکر تغییر فرهنگ ملی حاکم و ایجاد نوآوریهای مذهبی افتادند . در نتیجه این طرز تفکر بود که فرقه هایی زیرا شیخیه و بهائیه در کنار مکاتب سکولار در ایران ظاهر شدند و همواره پیش روی حرکتهای احیاگر سنتهای ملی – دینی ایستادند و حرکتهای سنت شکن را تایید کردند . با این طرز فکر کلی، این فرقه ها – حتی اگر به قول بعضی به وسیله همان استعمارگران به وجود نیامده باشند – آلت دست استعمارگران قرار گرفتند .(زاهدانی ،8:1384)

فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی می باشد که ازاواسط دوره قاجاریه باهدف اسیب رساندن به اسلام وخصوصاّ تشیع از سوی کانونهای استعماری طراحی شدودرمسیرتداوم حیات سیاه وتباهش همواره درکنار دشمنان اسلام ، درصددضربه زدن به این دین مبین وازبین بردن خصلتهای ضداستکباری وظلم ستیز ان بودودریک کلام هدف طراحان این فتنه، کوشش برای شکستن کیان واقتدارملی ایرانیان که اززمان صفویان حول محور تشیع پدیدامده ومنافع قدرتهای استکباری واستعماری راتهدید می نمود،بود.

نخستین گروههای خارجی و عناصری که باهدفهای استعماری پابه سرزمین ایران گذاشتتند، جامعه ایران را جامعه‌ای محکم ویکدست درسایه اتحادعقیدتی وباورهای اسلامی یافتند و پس از دهها سال آمد و رفت و مطالعه و رایزنی به این نتیجه رسیدندکه برای نفوذدراین جامعه وکشاندن ایران به جاده استعمار و استثمار، چاره‌ای غیر از ایجاد اختلاف در عقاید دینی مردم وتقسیم این رودخانه درخشان به جویبارهای کوچک وکم رمق وبی اهمیت ندارند. به همین سبب کوشش درراه تضعیف بنیانهای اعتقادی مردم ایران وایجاداختلاف درمیان انان رادردستورکارخوقراردادند. براساس همین درک واحساس نیاز بودکه نظاره می کنیم دولت انگلستان به عنوان قدرت طرازاول ومسلط استعماری آن روزگار، برای نفوذ در سرزمینهای اسلامی بویژه ایران، طرح و برنامه ای مفصل تدارک میبیندوبرای ایجاد شکافت دربافت اعتقادی مردم مسلمان و شیعه مذهب ایران بوجه هنگفتی درنظر می گیرد و نایب السلطنه وفرمانروای هندوستان اعلام می کند که غازی حیدرالدین پادشاه”صوبه اود” وفرمانفرمای “لکنهو” تمام مایملک ودارایی خودراوقف مراکز دینی شیعیان جهان کرده می باشد تادرامد حاصله از ان درهرسال صرف امور معیشتی وتحصیل علوم دینی طلاب شیعه مذهب گردد (رائین ،112:1357).

ازهمین زمان شعبه ویژه اموردینی واوقاف درکنسولگری های انگلیس درشهرهای ایران ، بویژه شهرهای مذهبی نظیر مشهد و قم و شیراز و نیز درشهرهای عراق وبین النهرین مانند شهرهای کربلا و نجف وسامره آغاز بکار نمود. در این شعبه های نوبنیاد که زیرنظرسفارت بریتانیای کبیر درتهران اداره می شدند، چندین کارشناس اموردینی عضو وزارت مستعمرات انگلستان (که به زبانهای فارسی وعربی تسلط کامل داشتند) مشغول به کارگردیدند. دیپلماتهایی که دراین شعبه‌ها فعالیت می‌کردند، مثل اینکهً صاحب عنوان “دبیر” بودند.اینان اطلاعات فراوانی پیرامون ادیان و مذاهب داشتند و در هرشهر، عوامل وجاسوسان مخصوصی با این “دبیران ادیان” درارتباط بودند و با بودجه مخصوصی که دولت انگلستان به نام “موقوفه صوبه اود” دراختیارانان گذاشته بود، درفعالیتهای مذهبی و اسلامی مردم اخلال می کردند. سرارتورهاردینگ دیپلمات معروف و سفیروقت دولت انگلستان درایران، این بودجه را به یک اهرم قدرتمند تشبیه می‌نماید و می نویسد: ”اختیار تقسیم وجوه موقوفه صوبه او در دستهای من مانند اهرمی بودکه با آن می‌توانستم همه چیز رادرایران ودربین النهرین بلندکنم وهر مشکلی راحل وتصفیه نمایم…”سیاستمداران ودولتمردان انگلیسی که دران ایام آفتاب درمستعمراتشان غروب نمی نمود، کینه‌ای آشتی ناپذیر با اسلام و مسلمانان داشتند و آنها را سد راه تسلط خود بر ملل و سرزمینهای مشرق زمین می دانستند، تا جایی که لردگلادستون نخست وزیر انگلستان دریکی ازجلسات پارلمان این کشوربه پشت تریبون رفت و در حالیکه قران کریم را برسردست بلند کرده بود خطاب به نمایندگان گفت:”تااین کتاب دردست مسلمین می باشد کاری ازانگلستان درمورد آنان برنمی ایدومانمی توانیم برانان حکومت کنیم .”(هاردینگ،334،1361)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه