تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

مشاهیر اصحاب باب

بنیانگذار فرقه بهائیت،«میرزا حسینعلی نوری» معروف به بهاء الله می باشد او فرزند میرزا عباس نوری می باشد و در ۱۲۳۳ ق در تهران به دنیا آمد. در سنین کودکی نزد پدر و بستگان و معلمان خصوصی به فراگرفتن علوم و فنون مقدماتی ادب فارسی و عربی پرداخت و بدین سبب از رفتن به مدرسه بی نیاز بود. بعد از تحصیلات مقدماتی همچون پدرش که در دستگاه «امام وردی میرزا»  از قاجاریه سمت منشی گری داشت، به خدمت دیوان در آمد و زیرا شوهرخواهرش هم منشی کنسول روس بود، با ساز و کارهای ایجاد ارتباط با سفارت خانه ها هم آشنایی پیدا نمود. پس از چندی به حلقات درویشان پیوست و مانند آنها زلف و گیسوی بلند گذاشت و لباس قلندری برتن نمود.(افراسیابی ،1375: 48)

در ۲۸ سالگی زمانی که سید علی محمد شیرازی ادعای بابیت نمود در پی تبلیغ نخستین پیرو باب، ملا حسین بشرویه ای معروف به «باب الباب»، در شمار نخستین گروندگان به باب درآمد و از آن پس یکی از فعال ترین افراد بابی گردید و به ترویج بابی گری، به ویژه در نور و مازندران، پرداخت. بعضی از برادرانش، نیز براثر تبلیغ او به این مرام پیوستند (صدری ، 1375: 19-16)

مشاهیر اصحاب و پیروان باب، میرزا یحیی (صبح ازل) و حسینعلی (بهاءاللّه) در سال ۱۲۶۰ قمری، دو نفر به سید علی محمد باب ایمان آورده و از پیروان و فدویان او شدند که بعدا در ادامه راه او تأثیر به سزایی داشتند و آن دو میرزا یحیی و میرزا حسینعلی بودند. این دو برادر فرزندان میرزا عباس معروف به میرزا بزرگ نوری بودند، میرزا عباس از اهل نور مازندران بود و در دستگاه امام وردی میرزا که مدتی حاکم تهران و مدتی حاکم کرمان بود سمت منشیگری داشت. حسینعلی بهاء در سال ۱۲۳۳ هجری (دو سال قبل از تولد سید علی محمد) در تهران متولد گردید. او در تحت کفالت پدرش میرزا عباس بزرگ گردید و بنا به نوشته آیتی در کشف الحیل و ابوالفضل گلپایگانی مدتها نزد میرزا نظر علی حکیم درس خوانده می باشد و مدت دو سال که در سلیمانیه کردستان بوده تحصیلات خود را نزد شیخ عبدالرحمن عارف ادامه می داده می باشد. وی به عرفان و متصوفه علاقه داشت و در همان کودکی با عرفا و نویسندگان و فضلا بجهت پدرش معاشرت داشت. از این رو وقتی بزرگ گردید در سلک درویشان در آمد و چنانچه از عکسی که به او نسبت داده اند پیداست دارای گیسوان بلند و موهای پریشان بوده می باشد. همانطور که پسرش عبدالبهاء در مقاله سیاح تصریح کرده می باشد “وقتی که آوازه بابیت سید علی محمد باب منتشر گردید، در سن ۲۷ سالگی حدود سال ۱۲۶۰ هجری به او ایمان آورد و در سلک اصحاب او در آمد”. و این قسمت در کواکب الدریه آیتی آمده می باشد. درنخستین سال های سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شورش های متعددی توسط طرفداران باب در کشور به وجود آمد. درجریان شورش بابی ها درقلعه شیخ طبرسی مازندران، میرزا حسینعلی همراه با برادرش، یحیی، و جمعی دیگر قصد پیوستن به بابی های این قلعه را داشت، اما در آمل دستگیر و زندانی و سپس روانه تهران گردید. به فاصله اندکی، شورش بابی ها در نیریز و مناطقی دیگر مقارن با نخستین سال های سلطنت ناصرالدین شاه قاجار پیش آمد. قرائن تاریخی حاکی می باشد که بعضی از این شورش ها ریشه اعتقادی و زمینه اجتماعی و تاریخی داشته و به ویژه از اعتقاد شیعی ظهور امام زمان (عج) متأثر بوده می باشد؛ هر چند گفته می گردد که سردمداران انها غالباً در جهت جامه اقدام پوشاندن به دستورهای باب به این اقدامات دست زدند.( صدری ، 1375: 19-16)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

او در کتاب «اظهار فارسی» پنج استان ایران را مختص پیروان خویش اعلام کرده و حضور کافران را در این مناطق حرام خوانده بود. در چنین وضعیتی میرزا تقی خان امیرکبیر،صدراعظم وقت، که استقلال و تمامیت ارضی کشور راسخت درخطر می دید، وهمچنین جهت مقابله با بدعت ها و انحرافات مذهبی، تصمیم به نابودی بابیان و سرکوب قطعی این شورش ها گرفت، که منجر به اعدام سید علی محد باب پس از صدور حکم ارتداد وی می گردد. (صدری ، 1375: 733)

میرزاجانی کاشانی یکی دیگر از طرفداران باب میرزاجانی کاشانی می باشد و جزء سی و دو نفری می باشد که در سال ۱۲۶۸ در جریان ترور ناصر الدین شاه به قتل رسید. او صاحب کتاب نقطه الکاف می باشد. این کتاب در تاریخ ظهور باب و تبیین حوادث ۸ سال اوّل تاریخ فرقه بابیه می باشد و مستشرق معروف ادوارد برون انگلیسی، نسخه منحصر به فرد این کتاب را در کتابخانه پاریس به دست آورده و مقدمه مبسوطی بر آن نوشت و خود در کار چاپ آن نظارت نمود. این کتاب محتوی ۶۶ صفحه مقدمه و ۲۹۶ صفحه اصل کتاب و هر صفحه آن دارای ۲۵ سطر می باشد و در چاپخانه (بریل) در (لیدن) از شهرهای هلند بوسیله ادوارد برون چاپ شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه