تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

مخرب ترین دین بهائیت

تروریسم سیاسی در تاریخ معاصر ایران از اوایل دهه ۱۲۶۰ ه.ق همزمان با جنبش بابیگری آغاز گردید و چنان با آن پیوند خورد که در دوران متأخر قاجار نام “بابی” و “تروریست” مترادف بود. در اواخر سلطنت محمدشاه و پس از مرگ او (۱۲۶۴ ه.ق) آشوب هایی از سوی مریدان علی محمدباب در کشور پدید آمد که مانند آن ها رویداد “قلعه طبرسی” در مازندران بود.( بهائیت، تروریسم دیروز، مظلوم نمای امروز”، ماهنامه شفافیت، شماره ۱۵، ص ۲۶٫)

خشونت و سرکوب مخالفان از همان ابتدای شکل گیری این فرقه سیاسی در سرکردگان آن قابل نظاره بود. میرزا آقا خان کرمانی ( بابی ازلی و داماد میرزا یحیی صبح ازل) در رساله خود تحت عنوان “هشت بهشت” می نویسد: « میرزا حسینعلی زیرا میرزا اسدالله دیان را مخل خود پیدا نمود، میرزا محمد مازندرانی، پیشخدمت خود را فرستاده، او را مقتول خود ساخت». البته وی در این رساله به صورت کامل این جنایت پرده بر می دارد.( بهائیت، تروریسم دیروز، مظلوم نمای امروز”، ماهنامه شفافیت، شماره ۱۵، ص ۲8)این خشونت در سرکردگان وگردانندگان بعدی این فرقه نیز دیده می گردد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357را بایستی سرآغاز یک تغییر و تحول اساسی در وضعیت و طریقه تحولات سیاسی در نظام بین الملل دانست. پدیده ای که رژیمهای سیاسی بشری موجود و مدعی حاکم بر نظام بین الملل را به چالش کشید. این پدیده، راه سوم و مدلی جدید را عرضه نمود و با فطرت الهی و پاک بشر، منطق رفتاری و غایت خلقت بشری سازگار می باشد که همان مردم سالاری دینی می باشد. در عین حال با مختصات مادیگرایانه و بشر محوری رژیمهای بشری ناسازگار و در تعارض بوده می باشد. راز اصلی مناقشات و کشمکشهای موجود بین آنها را نیز بایستی در همین خصوصیت جستجو نمود. اکنون سی و چهار سال می باشد که ملت بزرگ ایران در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی شکوهمند خود و پیمودن فرآیند تکاملی آن، محکم و استوار ایستاده می باشد و برای ارتقای نظام “مردم سالاری دینی” خود با حفظ همه مبانی و مختصات اصیل آن می کوشد. در واقع، با نگاهی به این دوران سخت و پرالتهاب، بایستی گفت که تجربه مردم سالاری دینی در ایران، محصول عبور عزتمندانه و افتخار آمیز از چالشها و تهدیدات عدیده سخت، نیمه سخت و نرمی می باشد که بیش از سه دهه با آنها دست و پنجه نرم می کند. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه یکی از مقامات سیاسی جهان می باشد که جرأت و جسارت این را داشت تا جلوتر از دیگران به توانایی و قدرت جمهوری اسلامی ایران در سطحی جهانی اذعان کند. وی در حاشیه اجلاس سران کشورهای حوزه خزر در تهران در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: ایران کشور و قدرتی جهانی می باشد و همواره در خاورمیانه تاثیرگذار و تأثیر آفرین بوده می باشد. ایران ادبیات و تاریخ کهن و ریشه داری دارد که حتی بخشی از خاک شوروی سابق هم جزو خاک و سرزمین ایران بوده می باشد.(خبرگزاری فارس،25/6/86)

دین‌سازی به عنوان بخشی از اهداف استعماری در دویست سال اخیر، بین صاحب نظران رشته تاریخ و سیاست، محل بحث سیاسی و فرهنگی شدیدی می باشد، اما در هر صورت نمی‌توان انکار نمود که این دو قرن برای کشور ما نمودار تغییر جهتی ژرف در تحولات سیاسی، اجتماعی و فکری بوده که پیامدهای دراز مدتی را در برداشته می باشد. یکی از این پیامدها پیدایش مسلکهای شبه دینی می باشد که بـی‌تـردید به عنوان ابزاری در دست دولتهای استعماری و حکومت‌های استبدادی در این دو قرن در کشور ما اقدام نموده‌اند.
‌‌پیامد ناتوانی نظام سیاسی قاجاریه در حل کم رشدی و توسعه نیافتگی ایران و بعضی از دگرگونیهای ارتجاعی منورالفکران دلباخته به غرب، فضا را برای وارد آمدن فشار فراینده بر ساختارهای اجتماعی و سیاسی و از همه مهمتر تشتت فکری آماده نمود. کشمکش‌های پدید آمده در بستر این بی‌اعتمادی، آمیزه‌ای خاص از شیوه‌های زندگی دگرگون شده و شورشهای فکری، سیاسی و شبه‌مذهبی در ایران معاصر بود.

این شورشها نه تنها ایران بلکه بخش اعظم دنیای اسلام در پهنه‌ای گسترده از آفریقا و آسیا و از همه مهمتر قلمروهای تحت نفوذ ایران و عثمانی را فرا گرفت. اگر کسی تأثیر نظامهای استعماری انگلیس، فرانسه، روسیه، و در سده اخیر امریکا را در ظهور پاره‌ای از این شورشهای شبه مذهبی، فکری و سیاسی انکار کند، درک درستی از تاریخ معاصر ندارد.(نامدار ،1363: 49).

‌‌انگلیس و روسیه در دوره قاجار تا جنگ جهانی دوم، و امریکا پس از جنگ جهانی دوم، برای نفوذ بیشتر در کشورمان (در کنار تمهیدات سیاسی و اقتصادی و نظامی) تحرکات فکری زیانباری را در ایران آغاز کردند. یکی از این تحرکات، ایجاد و طرفداری از فرق شبه مذهبی می باشد که در عصر قاجار در قالب بابیه و بهائیه بروز نمود. (نامدار ،1363 : 61).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه