عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

بابیت و بهائیت مانند فرقه هایی هست که در قرن 19 به وجود آمد و رهبران ان مدعیات عجیبی ، از نیابت خاصه امام عصر گرفته تا قائمیت و پیامبری و حتی خدایی، یدک می کشند و این فرقه سلاحی بود در دست استعمارگران برای شکستن اقتدار ملی ایرانیان که از زمان صفویان حول محور تشیع پدید آمد. فتنه باب وبها ازتوطئه های مهمی بود که بر ایران سایه انداخت زیرا که منافع قدرتهای استکباری واستعماری در تهدید بود. یهودیان تأثیر بسزایی در پیدایش، گسترش و رشد فرقه بابیه و بهائیه داشته اند. به گواهی اسناد تاریخی 5 سال پیش از آغاز دعوت علی محمد باب و درست اندکی پس از استقرار کمپانی ساسون در بوشهر وبمبئی، یهودیان مشهد بدون هیچ فشاری به گونه دسته جمعی مسلمان شدند و اولین کسانی هم که در خراسان بابی شدند همین یهودیان جدیدالاسلام مشهد بودند. همچنین ورود بابی­گری به «سیاهکل» توسط میرزا ابراهیم جدید، یهودی جدیدالاسلام ساکن رشت، صورت گرفت.[1]دولت انگلستان به عنوان قدرت طرازاول ومسلط استعماری ان روزگار، برای نفوذدرسرزمینهای اسلامی بویژه ایران، طرح و برنامه­ای مفصل تدارک می­بیند و برای ایجادشکافت دربافت اعتقادی مردم مسلمان و شیعه مذهب ایران بودجه هنگفتی در نظر می­گیرد.[2] در این بین اقلیت بهائیت تاثیر بسیار زیادی در ژئوپلتیک ایران با در نظر داشتن اهداف سیاسی بودن این فرقه داشته می باشد. پس از پیروزى جمهوری اسلامى بهائیان فعالیت‏هاى خود را مخفى‏تر و مرموزانه‏تر تداوم بخشیدند و با در نظر داشتن وابستگى و سرسپردگى آنان به دشمنان خونخوار و کینه توز اسلام همچون آمریکا، انگلیس و اسرائیل، مورد طرفداری‏هاى گسترده سیاسى و تبلیغاتى و اقتصادى آنان قرار گرفته و به گمراه‏سازى و انحطاط آفرینى پرداختند. و از طرف دیگر تأثیر ستون پنجم و جاسوسان مورد اعتماد را براى کشورهاى استعمارى غرب به ویژه آمریکا اعمال نمودند. این فعالیت‏ها همچنان استمرار یافته می باشد و هم اینک این جمعیت بیگانه پرست در عرصه‏هاى فکرى و سیاسى – چه به صورت کوشش‏هاى تبلیغى و فرهنگى و چه به شکل تفرقه‏افکنى و جاسوسى براى دشمنان – به کوشش‏هاى مرموز و ویرانگر خود ادامه مى‏دهد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واژگان کلیدی:بابیت ،بهائیت،ژئوپلتیک،فرقه،اقلیت،ایران،جمهوری اسلامی ایران

[1] – شهبازی، عبدالله، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره .27

2- خان ملک ساسانی،دست پنهان سیاست انگلیس درایران،به نقل ازکتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران،اثراسماعیل رایین،صص 112-97.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه