سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

ERP چگونه می تواند بهره وری را در سازمان افزایش دهد ؟

بکارگیری سیستم ها و روش های استاندارد شده انجام عملیات سازمانی این امکان را فراهم می آورد که به کارهای خود توجه سیستمی داشته و از این طریق چگونگی عملکردهای سازمان را بهبود بخشیم . هنگامی که بهره گیری از این روش در سازمان بومی می گردد و گسترش می یابد ، تمامی اعضای گروه ها و بهره گیری کنندگان از این روش در جهت حذف ضایعات ناشی از سرمایه ، کارکنان ، مواد اولیه ، زمان و بهبود جایگاه های سازمانی حرکت خواهند نمود .

و بدین ترتیب مشاغل سازمانی سریعتر ، با هزینه کمتر ، ساده تر و ایمن تر به انجام خواهند پرداخت .

از آنجا که نوعاً پیاده سازی ERP یک نوع آسیب شناسی و شناخت وضع موجود را بهمراه دارد لذا موقعی که ما در مسیر بهبود فرآیندها حرکت می کنیم ، علل ریشه ای اتفاقات حادث شده در فرآیندها را به روش سیستماتیک شناسایی کرده و اثرات آنها را کاهش می دهیم ، بعضی از فعالیت ها را تغییر داده و از این طریق کوشش در کاهش خطاها و بهبود فرآیندها می نمائیم(حجازی و همکاران،1391) .

بعضی از نتایج  حاصل از پیاده سازی ERP در سازمان  به قرار ذیل فهرست گردیده می باشد :

1-    صرفه جویی در هزینه و بهبود بخشیدن جهت تبادل اطلاعات (کاهش هزینه های ناشی از حمل و نقل)

2-    اجتناب از خطاهای انسانی ، هنگامی که وظایف تکراری یا بسیار پیچیده می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-    صرفه جویی مالی بدلیل کاهش خطاها و زمان انجام وظایف

4-    ادغام و هماهنگی چندین وظیفه در یک وظیفه

5-    بهبود بخشیدن کارآیی و تاثیر سازمانی

6-    بهبود مدیریت میانی و کاهش فرآیندهای زائد از طریق اطلاعات مفیدتر

7-    ایجاد تمرکز گرایی در عین تمرکز زدایی در مدیریت سازمان

8-    حذف فواصل و مرزهای جغرافیایی بین دوایر سازمان ها

9-    گسترش فرهنگ مشارکت در بین کارکنان

10- اعمال رویکرد زنجیره تأمین در کوچکترین جزء سازمانی

11- افزایش بهره وری و کیفیت خدمات عمومی

12- کنترل و نظارت بر شیوه و فرآیند ارائه خدمات و جلب رضایت مشتری

13- رقابت پذیری مؤسسات و بنگاههای اقتصادی کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی

14- افزایش بهره وری فعالیت های زنجیره تأمین

15- کاهش سلسله مراتب و ارتفاع هرم مدیریتی سازمان ها

16- حذف سازمان های موازی و شفافیت هر چه بیشتر امور و یکسان سازی فعالیت ها

17- توسعه و گسترش فرصت های جدید کسب و کار در سازمان

18-افزایش بهره وری و تاثیر در بهره گیری از تمام منابع در سراسر سازمان

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد