عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد (حوزه)مجتمع آموزشی:

مراکز و عملکرد های مجتمع های آموزشی در برگیرنده کلیه مراکز آموزشی شامل :مهد کودک ،کودکستان ،دبستان ،راهنمایی ،پیش دانشگاهی ،آموزش فنی و حرفه ای ،تربیت معلم ،پیام نور و دانشگاه آزادبوده  بطور کلی تآسیساتی که در امر آموزش اشتغال دارند .

 

 

    الف)بهره گیری های مجاز در اراضی آموزشی:

-احداث واحد های آموزشی به صورت مستقل برای هر نوع از عملکردهای فوق الذکر به صورت مجتمع های آموزشی در اراضی که اختصاص به مراکز آموزشی دارد .

-احداث سایر تأسیسات آموزش مرتبط به امر آموزش نظیر آموزشگاه ،سالن ،سینما ،نمایش و غیره

-احداث خوابگاه برای مدارس شبانه روزی (دانش آموزان حوزه نفوذ و یا منطقه)

    ب)ضوابط توسعه بنای  واحد آموزشی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-حداکثر تراکم ساختمانی در کابری آموزشی معادل 200 درصد مساحت زمین ،با احتساب زیر بنای موجود می باشد و سطح زیر زمین و پارکینگ جزء تراکم ساختمانی محسوب نمی گردد.

-حداکثر اشتغال ساختمان با احتساب سطح اشتغال موجود معادل 50 درصد مساحت کل زمین می باشد تأمین پارکینگ براساس ضوابط طرح در زیر زمین یا مازاد فضای باز مجاز می باشد رعایت آئین نامه ها ی ساختمانی موضوع ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی الزامی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه