تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

ضوابط طرح بهسازی و نوسازی بلوار

در این قسمت ضوابطی از طرح بهسازی و نوسازی بلوارهای شهری در ارتباط با حرکات        پیاده راه ها و سواره راه ها،  تقاطع ها، مبلمان شهری، پوشش گیاهی و … به صورت عام مطرح می گردد البته بایستی برای هر بلوار راهنمای طراحی شهری خاص آن در کلیه موارد بر اساس شرایط موضعی تهیه گردد.

          2-9-1) فواصل

 • فاصله آغاز یا انتهای بلوار از ایستگاه های وسائل حمل و نقل عمومی واقع در معابر شهری که بلوار به آنها منتهی می گردد، نباید بیش از 100 متر باشد.
 • فاصله ایستگاه های وسائل حمل و نقل عمومی درون بلوار نباید بیش از 800 متر باشد.
 • فاصله ایستگاه های حمل و نقل عمومی تا گره های فعالیتی مهم واقع در بلوار نباید بیش از 100 متر باشد.
 • فاصله تقاطع ها در باند کندرو نباید از 200 متر کمتر باشد.
 • فاصله تقاطع ها در باند تندرو نباید از 800 متر کمتر باشد.
 • حداکثر فاصله واحدهای فعال در شب از یکدیگر 200 متر باشد.
 • فاصله سرعت گیرها در باند کندروی بلوار نباید کمتر از 75 متر باشد. (پاکزاد،1391)

 

2-9-2) کاربری ها و فعالیت ها

 • استقرار کاربری های عمومی و درشت دانه نظیر بیمارستان، پارک، تئاتر، ادارات و … در حاشیه بلوار مجاز می باشد.
 • کاربری های ریزدانه (واحدهای تجاری، مسکونی و …) مجاز به اشغال بیش از 20% هر یک از بدنه های بلوار نیستند.
 • پیوستگی کاربری های تجاری ریزدانه در بلوار مجاز نبوده و بایستی در کل طول بلوار توزیع شوند.
 • ارتباط کاربری های دو طرف بلوار بایستی به حداقل رسد.
 • استقرار فعالیت های تفریحی و گذراندن اوقات فراغت زیرا رستوران، کافه و … به صورت پراکنده در بلوار مجاز می باشد.
 • فعالیت های مولد آلودگی بصری، صوتی و محیطی (آهنگری ها، تعمیرگاه های خودرو، صافکاری ها، انواع کارگاه ها، …) مجاز به استقرار در لایه اول نسبت به بلوار نمی باشند.
 • تسهیلات فضایی لازم جهت حضور دستفروش ها، به صورت پراکنده در باند پیاده بلوار تامین گردد.
 • بارگیری و تخلیه بار برای واحدهای مجاور بلوار، در باند تندرو اکیدا ممنوع می باشد.
 • امکان تجهیز باند پیاده و کندرو بلوار برای اجرای مراسم خاص در روزهای ویژه ای از سال فراهم باشد.
 • فعالیت های موسمی جاری در باند کندرو و پیاده رو نباید جرکت روان خودروها در باند تندرو را مختل نماید.
 • امکان دسترسی به فعالیت ها و کاربری های مستقر در حاشیه بلوار بایستی منحصرا از طریق باند پیاده و باند سواره کندرو تامین گردد. (پاکزاد،1391)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
 • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
 • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه