تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

ضوابط ساخت و ساز جدید درکاربری های آموزشی:

 • حداکثر تراکم ساختمانی درکابریهای آموزشی که ساختمان آنها از تاریخ تصویب طرح تفصیلی احداث خواهد گردید 200 درصد مساحت زمین بوده و سطح زیر زمین و پارکینگ جزءتراکم ساختمان محسوب نمی گردد .
 • حداکثر اشتغال ساختمان معادل50 درصد مساحت کل زمین باشد تامین پارکینگ براساس ضوابط طرح در زیر زمین یا در مازاد فضای باز مجاز می باشد.
 • در تعداد طبقات ممنوعیتی وجود ندارد.
 • محل استقرار ساختمان در سطح محدوده زمین آزاد بوده و مشروط بر اینکه حداقل 5 متر از برهای قطعه فاصله داشته باشد .
 • معرفی مهندس ناظر به شهرداری به هنگام درخواست صدور مجوز یا قبل از شروع عملیات ساختمانی الزامی می باشد نسبت به معرفی مهندس ناظر نیازی به اخذ برگ نظارت و سایر تشریفات نمی باشد .
 • صرفاً نام و مشخصات مهندس ناظر در سوابق ساختمان و اجاره نامه مربوط ثبت می گردد .
 • نقشه های معماری تدسیسات قبل از صدور پروانه ساختمانی می بایستی به تأیید سازمان نوسازی مدارس رسیده باشد .
 • پاسخگویی به هرگونه اعتراض ودعاوی حقوقی نسبت به زمین، ساختمان مورد تقاضا به عهده موسسه آموزشی درخواست کننده می باشد و شهرداری در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

حداقل اندازه قطعات تفکیکی 2000 متر مربع و محل استقرار آن در معابر بن باز حداقل 12 مترعرض مجازخواهد بود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
 • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
 • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه