عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

عمده ترین این وسایل اجرایی ضوابط و مقررات زیر می باشد .

= منطقه بندی

=تفکیک اراضی

= پروانه ساختمانی

=عوارض زمین

اما به گونه کلی که تجارب جهانی نشان می دهند ،این وسایل اجرایی کاربری زمین ،در اقدام مورد سوءاستفاده های بسیار(ازطرف بخش های دولتی ،خصوصی و عمومی) قرار می گیرند و در نتیجه مانع تحقق اهداف مطلوب و مورد نظر و مورد نظر در برنامه کاربری زمین می شوند .مانند در بسیاری موارد به تشدید نابرابری اقتصادی و فضایی ،سوءاستفاده از اضافه ارزش زمین ،رشد بوروکراسی و بروز فساد اداری و مالی در نهادهای شهر سازی و مدیریت شهری می انجامد .

به طورخلاصه می توان گفت که از دیدگاه کارکرد گرایی ، برنامه ریزی کاربری زمین وسیله ای می باشد برای ساماندهی کالبدی– کارکردی فعالیت های مختلف شهری به مقصود افزایش کارایی شهری و جلوگیری از بروز بی سازمانی و آشفتگی در نظام کالبدی شهر .بدیهی می باشد که این نحوه رویکرد به تأثیر اراضی شهری ضرورتاً به نوعی توجه ایستا و یک جانبه منتهی شده و ابعاد تاریخی ،حقوقی ،اجتماعی و فرهنگی مربوط به شرایط بهره گیری از زمین شهری را کمتر مورد توجه قرار می دهد.(همان ، 1381 ،ص 48-49  )

ج)دیدگاه توسعه پایداردرکاربری اراضی(توجه جامع واعتلای کیفیت زندگی شهری)                                                           مبانی شهرسازی کارکردی و مانند نحوه رویکرد آن به کاربری زمین و فضا ، ازجهات مختلف مورد نقد و چالش نظری وعملی قرارگرفته ودر نتیجه به بازنگری واصلاح دیدگاه ها وروش ها منجر شده می باشد. مهمترین این انتقادات و واکنش ها را می توان به چهار عرصه زیر تقسیم و اختصار نمود:

= انتقادات زیست محیطی (متفکران و نهاد های طرفدار محیط زیست)

= انتقادات جامعه شناختی (سی رایت میلز ،رابرت گانز ،جین جی کوبر ،چارلز جنکس)

=انتقادات طراحی و زیباشناختی (رابرت و نتوری ،برادران کریر ،کوین لینچ)

= انتقادات اقتصادی (دیوید هاروی ،مانوئل کاستلز)

علاوه بر اینها ، به دنبال اعتلای جنبش زیست بوم گرایی ورواج جهانی مفهوم توسعه پایدار دردهه 1980 ،تغییراتی کیفی در دیدگاه ها و روش های برنامه ریزی وطراحی شهری نمایان گردید. از آن به بعد ،اهداف شهرسازی به افق هایی فراتر از اهداف کالبدی و کار کردی معطوف گردید و تأثیر زمین و فضا در تحقق توسعه پایدار شهری و اعتلای کیفیت  محیط زندگی ، بسیار مهم تر و تعیین کننده تر گردید. در واقع دسترسی عادلانه به زمین و بهره گیری بهینه ازآن یکی ازمؤلفه های توسعه پایدار به شمار می رود که محتوای اصلی آن بر دو محور زیر استوار می باشد:

الف) ایجاد تعادل و توازن میان ابعاد اقتصادی توسعه پایدار و ابعاد بوم شناختی آن

ب ) قبول مسئولیت در قبال سر نوشت نسل های آینده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصطلاح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار ،شامل تمام فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد که بر روی زمین انجام می دهد .در واقع توسعه و عمران زمین وقتی می تواند پایدار باشد که بتواند هم به نیاز های اجتماعی ،فرهنگی و روانی مردم ،در حال وآینده ،پاسخ گوید.(همان ،1381،ص49-50)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه