عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

مدلهای دسترسی:

این مدلها معمولاً همراه با مسائل تحلیل فضایی اند ، در واقع هر چند مدلهایی هست که می توان آنها را «مدل توزیع فعالیت » نامید ، در مورد خاص نیز می توان آنها را برای توزیع سفر مربوط به مکان یک فعالیت ویژه به کار برد . به گونه مثال یک مدل توزیع فعالیت مسکونی از مکانهای کار یا مدل توزیع سفر از خانه به محل کار و به همین ترتیب مدل توزیع فعالیت خرید از مناطق مسکونی به مناطق تجاری می تواند به عنوان یک مدل توزیع سفر از کارخانه به مکان خرید نیز به کار رود .(اوپنهایم 1379،ص 187-178).

مدلهای دسترسی تقریباً شکل تکامل یافته مدل جاذبه اندکه به وسیله دانشمندان مختلف اصلاح ،توسعه و تکامل یافته اند . اشنایدر و سیمونز در سال 1971 این مدل را به شکل ذیل مطرح کردند :

 

(فرمول شماره 2-3) مدل دسترسی اشنایدر و سیمونز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

که در این فرمول Aoi شاخص فرصت ، sاندازه های از خدمات منطقه  jو t زمان سفر از iبه jو b پارامتر کاهش فاصله می باشد .

 

اُبرگ ((Oberge ارتباط دسترسی را بدین گونه ارائه نمود :

 

(فرمول شماره 2-4) مدل دسترسی اُبرگ

 

در این فرمول(D)  oiمجموع فرصتهای قابل دسترسی برای خانوارi درفاصله D از خانه وD حداکثر فاصله پیاده روی می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه