تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

بلوار چمران – شیراز

بلوار چمران به عنوان شریان اصلی شهر با وجود پیشینه اندک خود که بیش از 15 سال قدمت دارد. با در نظر داشتن همجواری بلوار چمران با باغات متراکم شمالی و شمال غربی شهر و همچنین با رودخانه خشک شیراز، اهمیت جایگاه این شریان ارتباطی شهری که شمال غرب شیراز را به مرکز و جنوب غرب شهر متصل می نماید، بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. با در نظر داشتن آب و هوای مناسب منطقه، این بخش از شهر همواره از سوی شهروندان مورد بهره گیری قرار می گرفته می باشد. فعالیت های تفریحی، گردشی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی همواره از سوی مردم مورد بهره گیری قرار می گرفته می باشد. در این راستا فاز اول حاشیه سبز بلوار چمران شیراز در سال 1372 در جهت بهره وری بهینه از پتانسیل موجود در عین وجود معضلات عدیده، مورد تصویب و اجرا قرار گرفت. در این فاز فضاهایی زیرا رستوران، کافی شاپ و تریا، زمین های ورزشی، هتل، گالری و مواردی همانند این موجود می باشد. با در نظر داشتن استقبال عمومی از طرح مذکور، پیوستگی فاز اول تا پل معالی آباد همواره مدنظر بوده می باشد. بدیهی می باشد پژوهش مذکور نیز در راستای همین نیاز شهری جهت گیری و سیاست گذاری شده می باشد. (پ.بقائی، ه.اخوت، م.انصاری، د.فرقانی،  227-231،1390)

 

2-7-2) سبزراه های خارجی

2-7-2-1) سایت لادفانس “La Defence” در پاریس

سایت لادفانس در پاریس نمونه ای مشابه به پژوهش حاضر می باشد. این سایت که در دوران معاصر، کشف های مهم باستان شناسی در آن صورت گرفته ثابت کرده که این منطقه دارای ارزشی تاریخی بوده و گنج بزرگی را در خود جای داده می باشد. از اهمیت دیگر آن قرارگیری در کنار جاده قدیمی می باشد که با در نظر داشتن همسایگی اش با پاریس از اهمیت و ارزش خوبی برخوردار می باشد.

لادفانس به سه میلیون متر مربع فضای اداری اکنون یکی از مهمترین مراکز اقتصادی اروپا می باشد که در نزدیکی پاریس واقع و 1500 مجتمع و شرکت بین المللی را در خود جای داده می باشد. این سایت، در طریقه توسعه و پویایی که در سال های قبل ایجاد شده موفقیت هایی را به دست آورده می باشد مانند: ایجاد استانداردهای فوق العاده معماری، تنوع فضایی، توسعه پایدار و بی وقفه، بخش فضاهای عمومی، خدمات حمل و نقل گسترده و دسترسی های مناسب و …

این مسیر به مرور زمان و با در نظر داشتن مسائل مختلف و تصمیم گیری های به جا شکل گرفته که علت های اصلی شکل گیری آن چنین می باشد:

 • پس از زمان جنگ به مرور ایده زیباسازی و توسعه شهری شکل گرفت.
 • قوت گرفتن ایده ای که پایتخت و حومه آن به یک مجموعه واقعی که شایستگی توجه خاص را داشته باشد، تبدیل گردد.
 • تصویب این قانون که شعاع 35 کیلومتری از مرکز پاریس به عنوان حریم شهر پاریس در نظر گرفته گردد.
 • تقسیم جمعیت با تقلیل تمرکز جمعیت در مرکز شهر و نیز جلوگیری از توسعه بدون کنترل حومه شهر.
 • عکس العمل ها و نیز مخالف های شدید با ساخت ساختمان های بلند مرتبه در مرکز پاریس.
 • ورود تفکر مدرنیته و تاثیر آن در معماری و شهرسازی.
 • ادامه دادن محور شانزه لیزه و ایجاد مسیر لادفانس.
 • مناسب بودن جایگاه لادفانس به جهت سهولت و ارزیابی ساخت و ساز در آن نسبت به پاریس.

(پ.بقائی، ه.اخوت، م.انصاری، د.فرقانی،190-193،1390)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
 • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه