تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

سبزراه قاهره- مصر

با در نظر داشتن رشد سریع جمعیت در قاهره، در سال های اخیر شهرک های اقماری فراوانی در حاشیه شهر قاهره شکل گرفته اند (Zakaria,2006,197)؛ لذا مسئولین شهری را بر آن داشته می باشد که با بهره گیری از الگوی سبزراه ها این نقاط را به یکدیگر متصل سازد. این سبزراه ها با اهداف چند منظوره و به مقصود تسهیل در دسترسی مردم از یک نقطه به یک نقطه دیگر با اهداف زیر برنامه ریزی شده اند:

 

 • اهداف تفریحی
 • اهداف خدماتی
 • اهداف زیست محیطی و طبیعی
 • اهداف فرهنگی

 

به همین مقصود و از آنجا که برنامه ریزی برای سبزراه یک فرایند پیچیده چند رشته ایست، در      برنامه ریزی و طراحی سبزراه قاهره از متخصصین مرتبط به نحو احسن بهره گیری شده می باشد. شاخص ترین متخصصین به کار گرفته شده در برنامه ریزی سبزراه قاهره عبارتند از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • معماران منظر
 • معماران
 • مهندسین عمران
 • متخصصین علوم باغبانی
 • مهندسین آبرسانی
 • مهندسین مکانیک

به گونه کلی می توان اهداف اصلی در طراحی سبزراه قاهره را در موارد زیر اختصار نمود. در این اهداف، ملاحظات فرهنگی، طبیعی و تفریحی به صورت همزمان و بدون اولویت بندی مورد توجه قرار گرفته می باشد.

    راهبردهای زیست محیطی

این راهبردها شامل آن دسته از اقداماتی می باشد که سبب حفاظت، ارتقا و بهبود کیفیت          زیست محیطی در طول سبزراه می گردد. مهمترین این راهبردها عبارتند از:

 • تهیه کاربری های مبتنی بر کاربری های زیست محیطی
 • حفاظت از مناطق طبیعی حاشیه رودخانه ها
 • ارتقای کیفیت مناظر طبیعی و برجسته کردن آن ها

 

    راهبردهای تفریحی، خدماتی و فرهنگی

این راهبردها به مقصود خدمات رسانی بهتر به مردم و ایجاد تسهیلاتی در راستای طرفداری آنان در فعالیت های مفرح و دلپذیر مردم پسند اجرا می گردد. اهم این راهبردها به تبیین زیر می باشند:

 • کاهش تردد اتومبیل ها در راستای افزایش امنیت عابرین پیاده
 • ایجاد فضاهای مطلوب خانوادگی برای تفریح و سرگرمی
 • ایجاد معابر خاص برای قدم زدن و انجام فعالیت های ورزشی نظیر دویدن آرام

(پ.بقائی، ه.اخوت، م.انصاری، د.فرقانی، 213-215،1390)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
 • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
 • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه