عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

قسمتی از متن پایان نامه :

به گونه کلی، بابیه و سپس میراث­خوران تفکر آنها، یعنی بهائیان که در تاریخ به پیروان مسلک­های استعماری شهرت دارند، در پی سه هدف بودند:

  • خارج کردن دین از حوزه اجتماعی
  • توجیه استعمار در کشور به عنوان یگانه عامل تجدد و ترقی
  • تثبیت نیروهای غرب­گرا در ارکان سیاست­گذاری و تصمیم­گیری کشور. (نامدار، مظفر، استعمار و مسلکهای شبه دینی، مجله ایام، ش29، ص48)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نطفه بهائیت هر چند توسط روسها بسته گردید اما انگلستان و بعدها صهیونیستها و آمریکاییها آن را پرورش دادند و اکنون مهمترین مرکز تبلیغ و نشر بهائیت در شهرهای عکا و حیفا  در اسرائیل و نیویورک در آمریکاست

4-5-3- تأثیر آمریکا در توسعه بهائیت و تاثیر ان بر ایران

اساس گزارش‌های رسمی، بهائیان از سال 1318 ه.ق فعالیت خود را در ایالت شیکاگو آغاز کردند. بهائیان آمریکا که تحت طرفداری دولت آمریکا بودند، به دستور میرزا حسینعلی در امر وقف املاک و بناهای خود به نام بهائیت کوشش فراوانی داشتند و هدایایی را جهت تشویق مردم و جذب آنان به بهائیت و گسترش بهائیت، وقف کرده و در اختیار رهبران بهائی قرار می‌دادند. شناسایی و ثبت املاک بهائیت آغاز از آمریکا آغاز گردید؛ در به رسمیت شناختن موقوفات بهائیان نیز آمریکا پیشقدم گردید. بدین ترتیب آمریکا در تأمین نیازهای مالی این فرقه پیشدستی نمود. بر همین اساس، بهائیان آمریکا موفق شدند در مدت کوتاهی عوارض و مالیات‌های موقوفات بهائیان را لغو کرده و حتی تسهیلات و مساعدت‌های عمده‌ای در اختیار آنان بگذارند تا صرفاً به امور بهائیت رسیدگی و در نشر آن در قاره آمریکا یاری و مساعدت کرده باشند. قبول و شناسایی اوقاف بهائیان و موقوفات آنان در اسناد و اوراق رسمی سال‌های 1928 تا 1942 به تصویب ایالات متحده رسید و مقرر گردید به موجب موافقت‌نامه و قرارهایی که در سال‌های فوق به تصویب فرمانداران محلی ایالت رسید، موقوفات بهائیان متعلق به «محفل مرکزی بهائیان آمریکا» و یا به نام‌های دیگر مثل «رفقای جامعه بهائیت» ثبت گردد.( ماهنامه «شفافیت» نشریه تخصصی طرفداری از قربانیان فرقه‌گرائی در ایران شماره 14، آذر 1389)

طرفداری رسمی آمریکا از تمول و ثروتمندی بهائیان، به مقصود توسعه این فرقه در تمام دنیا انجام می‌گرفت. این طرفداری جهت بنیان اساسی و شکل‌گیری اولیه از سوی آمریکا حساب شده و برنامه‌ریزی شده بود. مجموعه موقوفات بهائیان در آمریکا از سال 1950 تا سال 2000 چندین برابر افزایش یافته و درآمد حاصل از آن در نشر بهائیت و طرفداری از بهائیان جدیدالورود و سایر امور بهائیت از مسائل فرهنگی تا مسائل ریز اقتصادی بهائیان هزینه می گردد. مدارس انبوهی که در ایالات مختلف تأسیس شده به شکل گسترده و پیچیده و با در نظر داشتن فناوری‌های روزآمد در آمریکا تأسیس شده و فراتر از مرزهای آمریکا خصوصاً در کشورهای اسلامی در حال افزایش می باشد. چنانکه گزارش‌های رسیده در ایران حاکی از آن می باشد که در شهرهای مختلف جنوبی فعالیتشان افزایش یافته می باشد ( ماهنامه «شفافیت» نشریه تخصصی طرفداری از قربانیان فرقه‌گرائی در ایران شماره 14، آذر 1389).

آمریکاییان به مسخره بودن ادعاهای بهائیان و بطلان آن واقف بودند اما این مسئله را حربه قوی برای شکستن ایران می‌دانستند و بهائیان را بشر‌های زبون و پستی دیده بودند که به وسیله آنها به هر جنایتی می‌توان دست زد، از این رو از ترویج بهائیت در آمریکا نیز استقبال می‌کردند؛ مانند، بسیاری از سران بهائیت که آمریکایی بودند مانند ماکسول به دستور عبدالبها به همراه عده‌ای جهت تبلیغ بهائیت حرکت کرده و به قول خودشان پرچم الهی را در دور افتاده ترین مناطق عالم به اهتزاز درآوردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  •  صدمات اجتماعی  – اقتصادی  – سیاسی  ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
  •  بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه