سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

لزوم پیاده سازی ERP

لزوم بکارگیری ERP برای یک شرکت که قصد انجام آن را دارد مهم می باشد در تبیین این جمله می توان به نکات زیر تصریح نمود .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بقای سازمان ها وابسته به کسب موفقیت در فضای رقابتی می باشد
 • در بازارهای رقابتی امروز طول عمر مزایای رقابتی سازمان ها کاهش یافته می باشد .
 • به سرعت بایستی روندها را در جهت بدست آوردن مزایای جدید رقابتی بهینه سازی نمود .
 • جهت افزایش کارایی سازمان نیاز به شناخت و برنامه ریزی روندها در تمام ابعاد سازمان ضروری می باشد .
 • نیاز به امکاناتی از قبیل : قیمت تمام شده و هزینه یابی ، برنامه ریزی و شبیه سازی خرید و تولید، برنامه ریزی منابع مالی و انسانی برای این مقصود نیاز به ابزاری می باشد که در لحظه توانایی جمع آوری سریع اطلاعات از همه ابعاد سازمان و مدل سازی دقیق بر اساس شرایط کل سازمان را داشته باشد .
 • سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در حال تبدیل ، ابزاری هستند که تنها برای بقاء بلکه برای ایجاد مزیت رقابتی در روش تولید ناب بکار گرفته می شوند. در همان حال که سیستم های ERP از اتلاف جلوگیری کرده و هزینه ها را کاهش می دهند ، به شرکت های متوسط نیز کمک می کنند که در بازار رشد کرده و سهم بازار خود را افزایش دهند و با تزریق فرآیندهای ناب ، یک تولید کننده قادر می گردد تا در مدت زمان کمتری ، کالاها را به دست مشتریان برساند . زیرا به واسطه این کار زمان تحویل کاهش پیدا می کند زمانی که هزینه های تولید کاهش یابد شرکت هایی که از سیستم ERP سود جسته اند ، می توانند در ارتباطات خود با مشتریان انعطاف پذیر تر اقدام نموده و با کسب اعتبار در بازار سهم خود را افزایش دهند.

ERP به عنوان یک سیستم پشیتبانی اقدام نموده و با تزریق فرآیندهای ناب به چارچوب شرکت ها باعث می گردد تا بتوانند در بازار زنده مانده به رقابت بپردازند. در نهایت پیشرفت نماید شرکت های بزرگ در زنجیره تأمین برای تطابق با نیازهای مشتریان کوشش می کنند تا حد امکان هزینه ها را به سمت تأمین کنندگان خود انتقال دهند . در این حال شرکت های کوچک و متوسط که تأمین کننده شرکت های بزرگ می باشند ERP را به عنوان یک راهکار مدیریت هزینه انتخاب می نمایند شرکت های گوناگون دریافته اند که اطلاعات با کیفیت مناسب در ERP می تواند به گونه مؤثری به آن ها کمک نماید که به فشارهای وارده به درستی پاسخ داده و با کارایی بالاتری حرکت نموده و ناب تر تولید نماید در تکنیک هایی مانند تولید بهنگام و سیستم هایی که در آن تأمین کنندگان و مشتریان به یکدیگر وابسته باشند پاسخگویی یک فرآیند بسیار مهم و حیاتی تر به شمار می آید . اگر معضلات فرآیندی در هر کدام از اجزاء ERP رخنه کرده باشد این موضوع می تواند کارایی و کیفیت تک تک اجزای زنجیره را با مشکل روبرو نماید . ERP به تولید کنندگان کمک می نمایند تا عملیات خود را کنترل کرده و معضلات را بسرعت شناسایی کرده و با برطرف کردن گلوگاه سراغ علل ریشه ای بروند(اکبریان و همکاران ،1389).

 

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان از لحاظ اندازه ، حجم  فعالیت ها و دامنه شمول بزرگترین سیستم های اطلاعاتی موجود به شمار می آیند روشهای مختلفی برای پیاده سازی ERP  هست :

1- پیاه سازی کامل سیستم یک شرکت خاص : در این حالت سیستم ERP یک فروشنده خاص خریداری شده و بدون اعمال تغیرات به صورت کامل خریداری می گردد . این روش یکی از سریعترین ، کم خطرترین و کم هزینه ترین روشهای پیاده سازی سیستم می باشد . لیکن ممکن می باشد به دلیل عدم تطابق فرآیندهای سازمان با سیستم مشکلاتی برای سازمان به وجودآید در این حالت روش کار کارکنان تغییر یافته آنها بایستی با گذراندن دوره های آموزشی برای کار بر اساس  فرآیندهای جدید آماده شوند این روش ممکن می باشد مقاومت کارکنان پیش روی تغییر را به همراه داشته باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
 • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
 • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

 1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
 6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
 7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد