سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش

– قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه  رشته  مدیریت – بین الملل قرار می گیرد.

1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش

– قلمرو مکانی پژوهش، شعب بانک پارسیان استان تهران می باشد.

 

1-6-3- قلمرو زمانی پژوهش

– قلمرو زمانی این پژوهش سال تحصیلی94-1393می­باشد.

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژه­های کلیدی

1-7-1- تعریف نظری

به مقصود روشن شدن مفاهیم به کار رفته در این پژوهش، تعاریف کوتاهی از آنها ارائه می گردد.

1-7-1-1- سیستم­ برنامه ریزی منابع سازمان[1] :

سیستم ERP ابزارهای نرم‌افزاری جهت مدیریت داده‌های سازمان هستند. سیستم‌های ERP به سازمان کمک می‌کنند تا به امور زنجیره‌ی تامین، دریافت، مدیریت موجودی، مدیریت سفارشات مشتری، برنامه‌ریزی تولید، حمل و نقل، حسابداری، مدیریت منابع انسانی و سایر عملیات تجاری خود رسیدگی نمایند (سومرز و نلسون[2] ، 2003).

1-7-1-2 روش تاپسیس  ( TOPSIS) 

مدل های تصمیم گیری چندشاخصه، که در دو دهه اخیر، مورد توجه محققین در حوزه تصمیم گیری بوده اند. این تکنیک ها مسائل مربوط به تصمیم گیری را در قالب یک ماتریس تصمیم گیری فرموله می کنند و تحلیل های لازم را روی آن ها انجام می دهند .تصمیم گیری چندشاخصه گوناگونی وجود دارند که هر یک، ویژگی ها و شرایط کاربرد خاص خود را دارد. در پژوهش حاضر، با در نظر داشتن الگوریتم پیشنهادی، از  وزن دهی ساده برای تعیین وزن معیارها و از تاپسیس برای رتبه بندی اولویت هااستفاده می گردد. تاپسیس، یکی از روش های مرسوم در تصمیم گیری چندمعیاره (MADM) می باشد که از قابلیت های قابل توجهی برخوردار می باشد. برای بهره گیری از این روش، نیاز به یک ماتریس تصمیم گیری داریم که در سطرهای آن، گزینه ها و در ستون های آن، معیارها قرار دارند. با یک رو یکرد سیستمی می توان تکنیک تصمیم گیری تاپسیس را کار برد.

1-7-2. تعریف عملیاتی

اطلاعات کیفی متغییرهای پژوهش موردنظر از طریق شاخص ها و گویه های موجود در ابزار پژوهش(پرسشنامه) به صورت اطلاعات کمی درآمده و قابل اندازه گیری می باشد.

روش کتابخانه­ای، اکثراً به مقصود مطالعه ادبیات موضوع و مطالعه سابقه پژوهش و آشنایی با تجربیات پیاده­سازی سیستم­های ERP بهره گیری خواهد گردید.

1-8.مدل پژوهش:

مدل مفهومی پژوهش:                            

یک مدل ، دستگاهی می باشد متشکل از مفاهیم ، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند . در واقع یک مدل ، مجسم کننده جنبه هایی از دنیای واقعی می باشد که با مسئله تحت مطالعه ارتباط دارند . ارتباط عمده را در میان جنبه های مزبور روشن می کند و بعد از آزمایش و آزمون ، درک بهتری را از بعضی از قسمت های دنیای واقعی حاصل می کند.

[1]– Enterprise Resource Planning

[2]– Somers & Nelson

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد