تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

وسعت دید

دلباز بودن از عوامل اصلی یک بلوار می باشد. به همین دلیل انتظار نمی رود که یک فضای مفرح، محصور و متراکم باشد. برای گریز از محصوریت زیاد بهتر می باشد نسبت ارتفاع به عرض خیابان با دقت انتخاب گردد. در ضمن از جداره های کاملا بسته و تداوم احجام پر در تمامی طول بلوار احتراز می گردد. مرئی کردن فضای باز درون دانه های عمومی زیرا ادارات، بیمارستان و غیره با تبدیل حصار آنها به عناصر شفافی نظیر نرده می تواند کمک موثری در این راستا باشد. داشتن پرسپکتیو باز در یک بلوار نیز باعث    می گردد آن را دلبازتر تلقی کنیم. مسیرهای پر پیچ و خم با تغییر جهت های ناگهانی، در فواصل کوتاه مدت، قطعا یک پرسپکتیو باز به دست نمی دهد؛ لذا برای دستیابی به چنین پرسپکتیوی نزدیک شدن هندسه مسیر به خط راست، می تواند راه حل مناسبی باشد، مشروط بر اینکه مستقیم الخط شدن راستای کلی مسیر را با تحمیل یک هندسه خشک وقاطع خطی اشتباه نگیریم. بایستی توجه داشت که بلوار نیز یک مسیر شهری می باشد که برای آسیب نرساندن به بافت پیرامونش می بایستی از انعطاف لازم برخوردار بوده و در مواردی با انحنای ملایم و نه چندان زیاد خود را با بافت متناسب سازد. نهایتا اینکه برای دستیابی به یک پرسپکتیو باز نباید عناصر کالبدی زیرا ساختمانها به گونه ای مستقر شوند که دید عابرین درون بلواری را به انتهای مسیر مسدود نمایند. ( وزارت مسکن و شهرسازی، 1385، 192)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
  • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
  • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه