عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

بحث (جمع بندی):

     طریقه آموزش و پرورش در گیلان مانند سیری می باشد که در سایر مناطق ایران اتفاق افتاده می باشد جعفر خمامی زاده در کتاب تاریخچه آموزش و پرورش در گیلان ،مدارس را که هم زمان با جنبش مشروطیت وجود داشتند ،در کتاب خود در 10 باب عنوان می کند . که تأمین آن از طریق موقوفات بوده می باشد (خمامی زاده ،ص 70-63)

    در شهرستان رودسر نخستین مکتب خانه به عنوان  مدرسه احمدی به سال 1294 خورشیدی توسط عصام ملقّب به مسعود الحکما در زمان احمدشاه تأسیس  و در سال 1301 خورشیدی دولتی گردید. دومین مدرسه ابتدایی در سال 1300 خورشیدی به همّت عبدالرحیم فرهنگی از آزادیخواهان وفرهنگ دوستان طالقانی ،در رودسر تأسیس گردید .تاریخ تأسیس نخستین مدرسه دخترانه در رودسر مشخص نیست اما بر اساس آن چیز که که دانش آموزان سابق مدرسه و مطّلعین محلی اظهار می دارنداین مدرسه در سال 1315 خورشیدی با نام «تربیت نسوان» فعالیت داشته می باشد دبستان مذکور قبل از انقلاب به دبیرستان تبدیل و تا انقلاب اسلامی به همین نام بوده می باشد اما در حال حاضر دبیرستان توحید نامیده می گردد. (اصلاح عربانی 1387،ص1270) وهمین مکان درادوار مختلف به دارالقرآن، مدرسه راهنمایی ودر حال حاضر مدرسه ابتدایی دخترانه خدیجه کبری می باشد.

پس از به وجود آمدن دفتر نوسازی مدارس ،توسعه مدارس درسال 1345 تلاشهای زیادی در جهت کاستن کمبودهاوضوابط استقرار واحدهای آموزشی صورت پذیرفت وتغییرات زیادی نسبت به گذشته در فضاهای آموزشی ایجاد گردید اما زیرا اکثر مدارس دوباره در همان مکان جانمایی شدند که زمینهای آنها وقفی و اهدائی بوده اما آن چیز که که هم اکنون نظاره می گردداین می باشد که اکثر مدارس درمقاطع مختلف علی رغم وجود ضوابط ومعیارهای مکان یابی دارای همجواری ناسازگاریا نسبتاًناسازگار می باشند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پایان نامه با موضوع تحلیل مکانی – فضایی کاربری آموزشی مدارس دخترانه در متوسطه دوم 6مدرسه مورد مطالعه قرارگرفته وگردآوری اطلاعات اسنادی ، میدانی ، نظاره و مصاحبه با دانش آموزان و مدیران مدارس می باشد.که در مصاحبه با مدیران بیشتر معضلات مدرسه را عدم اعتبار و نداشتن منابع مالی، کافی نبودن اتاقها که از سالن اجتماعات،اتاق مشاوره و بهداشت به عنوان کلاس بهره گیری می گردد و همچنین ابراز داشتندکه درهنگام احداث مدارس ضوابط اصولی و صحیحی در ساخت و ساز آنها رعایت نگردیده می باشد و به لحاظ نداشتن دوربین مدار بسته  کنترل دانش آموزان از سوی کادر دفتری میسرنبوده یا بدشواری صورت می پذیرد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه