سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

پژوهش عملی منظم، منطقی و دقیق برای دست یازیدن به حقایق و دانش نو، و ارتباط آن با کل زندگی تعریف می­گردد. همچنین پژوهش عملی منظم، منطقی و دقیق برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح می­گردد(خلیلی شورینی، 1388، 15). بر این اساس، پژوهش فرآیندی می باشد که از طریق آن می‌توان درمورد ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن­ها شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن­ها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می گردد. و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک جایگاه نامعین می باشد(مقیمی، 1380، 17).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل، روش‌شناسی پژوهش حاضر تشریح و تبیین خواهد گردید و در زیر به آن­ها تصریح شده می باشد:

3-2-  روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام­یافته‌ برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. اتخاذ روش پژوهش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی می باشد(خاکی، 1384).

انتخاب روش پژوهش در تحقیقات به موضوع ، اهداف و ماهیت پژوهش بستگی دارد . محقق برای پاسخ به مسأله پژوهش ملزم به بکارگیری یک استراتژی کلی می باشد تا به کمک آن بتواند اطلاعات راجمع آوری وداده ها راتجزیه و تحلیل نموده و به مسأله پاسخ دهد(کیامنش،1382.ص75).

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی استنباطی می باشد که عموماَ شامل مطالعۀ موردی نیز می باشد .

3-3-  جامعه آماری

جامعه آماری عبارتست از مجموعه­ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(کیاکجوری، 1389).

جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان شعب بانک پارسیان استان تهران تشکیل می دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد