تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های کالبدی و فضایی

شهر رشت با توسعه فضایی و کالبدی خود از یک طرف، به سرعت جمعیت و فعالیت های اقتصادیش را به نواحی حاشیه ای سوق می دهد و از طرف دیگر با جذب امکانات شهرهای اقماری، تغییرات شگرفی را در کالبد شهری خود ایجاد کرده و بازتاب های متنوعی را از نظر تراکم و تمرکز جمعیت، رشد و گسترش شتابان و ناموزون شهری، ادغام روستاهای پیرامون و طریقه اشغال اراضی کشاورزی ایجاد کرده می باشد. این شهر به جای توزیع بهینه سرمایه و امکانات در سطح شهرهای پیرامونی، گرایش روزافزونی به تمرکزگرایی دارد. وابستگی شهرهای اقماری به شهر رشت سبب فقدان تنوع اقتصادی و اجتماعی در آنها شده و این شهرها را از انسجام و پویایی درونی محروم ساخته و با وجود دارا بودن جمعیت و خدمات شهری به مراکز خوابگاهی گروههای کم درآمد تغییر داده می باشد. عدم پویایی شهرهای پیرامونی بیش از آنکه متاثر از عدم دانش فنی و یا کمبود سرمایه باشد، بیشتر مربوط به روابط متقابل و نابرابر شهر رشت با شهرهای پیرامون استوار می باشد و همیشه این ارتباط به نفع مادر شهر و به زیان شهرهای اقماری می باشد .

ساختار کالبدی داخل محلات در محلات قدیمی به صورت کوچه های مارپیچ و بن بست و باریک با بافت قدیمی و در محلات جدید به صورت شطرنجی و در بعضی مناطق به صورت یک محور خطی و دو رینگ بسته می باشد و خیابان های منشعب از آن به صورت شطرنجی می باشد. هرچه به مرکز شهر نزدیکتر می شویم فاصله خیابان ها از هم کمتر شده، شکل نامنظم تر شده و فشردگی بافت کالبدی بیشتر می گردد، تا جایی که در مرکز شهر به نقطه اوج خود می رسد، به طوری که مملو از کوچه های باریک و پرپیچ و خم می باشد و غلبه توده بر فضا در آن کاملاٌ نمایان می باشد. ساختار کلی شهر، شعاعی- حلقوی ناقص می باشد و به این لحاظ عبور و مرور و جریان ترافیک در آن کارا نمی باشد.

مرکز شهر رشت از دو میدان قدیمی یعنی سبزه میدان و میدان شهرداری تشکیل شده می باشد ، به گونه عموم این دو میدان هم از لحاظ مرکزیت و هم از لحاظ جذب سفر به دلیل وجود مراکز تجاری، اداری و سایر مراکز جذب سفر از اهمیت ویژه ای برخوردار ند، به علاوه مهم به دلیل طبیعت زیبای میدان های مذکور مردم رشت از قدیم الایام به پیاده روی در این میادین و محدوده عادت داشته و از این اقدام لذت می برند. از آنجا که محدوده مرکزی شهر دارای ترافیک سنگین می باشد و در حدفاصل میدان شهرداری و سبزه میدان حجم بسیار زیاد عابر تردد می نماید، لذا تصمیم گرفته گردید خیابان علم الهدی به یک محور پیاده تبدیل گردد، حجم عابرین در این محدوده آنقدر زیاد می باشد که گاهی اوقات معبر سواره رو نیز دارای حرکت عابر پیاده می باشد، پیاده رو در میدان شهرداری با عرض کم در قسمت جنوبی عابرین را مجبور به عبور از سطح سواره رو می نماید. بر همین اساس طرح پیاده راه سازی خیابان اعلم الهدی توسط شهرداری آغاز گردیده می باشد. (پرتال شهرداری رشت، www.rasht.ir)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
  • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
  • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد