عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

فضا: از نظر ارسطو، فضا مجموعه ای از مکان هاست و زمینه ای می باشد پویا با اعراض کیفی متفاوت. این اعراض و آن زمینه، فضا را با اصالت اقدام تنظیم کرده و اسلوب می بخشد (نوربرگ شولتز،1354،ص 80).

فضا حجم مکانی و زمانی مجموعه ای از تمام فعالیتهایی می باشد که بشر در راه تسلط بر طبیعت و برای بقای خود انجام می دهد به تعبیری دیگر مقصود فضایی می باشد اقتصادی و اجتماعی که منعکس کننده تمام هستی جوامع انسانی می باشد(اشکوری،1385،ص20).

لوفبور فضا را یک تمامیت تاریخی و یک تولید اجتماعی می داند که از یک سو تجربه تاریخی و از سوی دیگر تجربه زندگی روزمره ماست (فکوهی،1383،ص 239).

 

تحلیل فضایی : تحلیل فضایی دانش قانونی«Nomthetique» می باشد. بدین معنی که هویت شکل خارجی فضاهایی را که تکرار می شوند و ساختارهایی که در بسیاری از مکان‌ها و یا در سطوح متفاوت وجود دارند، مورد آزمون قرار می‌دهد و از همین جا کوشش می کند با گذر از الگوها و نمونه‌ها به شکل بندی قوانین عمومی، حداقل به اصول سازمان دهی فضایی برسد و با تکیه بر اندیشه و تفکر تئوریکی و هر چند که بدون شناخت تباین قوی فضایی نباشد، خود را از رویکردهای جزء نگاری «Idiographique» که ویژگی‌ها و خصوصیات فضایی را مشخص می کند، جدا سازد.( ژان ژاک باوو، دکتر یداله فرید، 1386)

تحلیل فضا یا space study شاخه‌ای نوظهور از تحلیل گفتمان می باشد که به جای تحلیل ساختارها و گوهرهای معنایی یک متن‏، یک جایگاه عینی تجلی یافته در یک فضای کالبدی را موضوع مطالعه قرار می‌دهد. پیش از هر چیز، ضروری می باشد مفهوم فضا و تفاوت آن با مکان را تشریح کنیم. هنگامی که از مکان سخن می‌گوییم‏‌، عموماً یک فضای کالبدی صرف را مد نظر داریم؛ مثلاً یک دانشگاه، یا مسجد از حیث نوع معماری و ساختارهای کالبدی. اما هنگامی که از فضا سخن می‌گوییم، تعاملات پیچیده میان آن کالبد و ارتباطات اجتماعی و قواعد و ارزش‌های و توجه‌های منتشر در مکان یاد شده را نیز مد نظر قرار می‌دهیم. یک تفاوت مهم دیگر میان فضا و مکان، جایگاه و جایگاه سوژه کنشگر می باشد. در مقوله مکان، همه چیز مستقل از سوژه‌های بازیگر در جایگاه مد نظر قرار می‌گیرند. مثلاً هنگامی که مکان یک مسجد سخن به میان می‌آید، نمازگزاران چندان مد نظر نیستند، مگر به منزله اشغال کنندگان جایگاه‌های خاص در مکان. اما در مقوله فضا، همه چیز از منظر و ترجیحات حسی سوژه‌های بازیگر مورد توجه قرار می‌گیرد. مثلاً در یک مسجد، چند و زیرا فضا، از چشم بازیگران مد نظر می باشد. حتی ابعاد یک مسجد در تحلیل فضایی، از چشم بازیگران و مشارکت کنندگان در فضا مد نظر می باشد.

تحلیل فضا که به تازگی در مطالعات فرهنگی و به منزله شاخه‌ای از تحلیل گفتمان مد نظر قرار گرفته می باشد‏‌، رویکرد مکملی می باشد که می‌تواند جایگاه جایگاه‌های انسانی را در چند و زیرا مناسبات انسانی و از آن جمله مناسبات قدرت، بازنمایی کند. (دکتر محمد جواد غلامرضاکاشی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
  • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد