عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتیجه گیری:

از مجموع مباحث و مطالعات انجام گرفته در پژوهش می توان به نتایج زیر دست پیدا نمود

  • بیشتر مکانهای آموزشی درشهر رودسر بدون مطالعه شکل گرفته اند زیرا که توزیع استقرار فضاهای آموزشی بصورت ناموزون ودر زمینهای وقفی بدون در نظر گرفتن رعایت همجواری احداث شده می باشد .
  • مکان مدارس بدون رعایت معیارهای سازگاری،با کاربری های ناسازگار همجواری دارند و رعایت حریم مورد نظر با کاربری های ناسازگار مکان یابی شده اند .
  • شعاع دسترسی بر عملکرد مفید مدارس نامطلوب بوده و دانش آموزان در بعضی از محلات بایستی مسافت زیادی را برای بهره گیری از فضاهای آموزشی طی نمایند .که این امر موجب خستگی و به هدررفتن انرژی وزمان دانش آموزان در بعضی از فصول سال می گردد. نتیجه آن افت تحصیلی ،عدم در نظر داشتن درس ، بی حوصلگی و پرخاشگری و یا تأخیر ورود در مدرسه می باشد .
  • فاصله با خیابان اصلی بیش از یک چهارم مدارس شهر رودسر در مقاطع مختلف و همچنین از مدارس مورد مطالعه (مدرسه فرزانگان ورضازاده )در جوار معابر اصلی قرار دارند ،که احتمال تصادف دانش آموزان را به دنبال خواهد داشت ،بهتر می باشد که مدارس با بهره گیری از کوچه فرعی از خیابان اصلی جدا شده وهمچنین معابر اصلی آلودگی صوتی و هوا را نیز به دنبال خواهند داشت .

 

برمبنای معیارهای برنامه ریزی و کاربری اراضی مناسب ترین حالت برای استقرار فضاهای آموزشی زمانی می باشد که اصول ذیل در آن رعایت گردد:

  • دانش آموزان قادر به بهره گیری از فضاهای آموزشی تا شعاع دسترسی مشخص باشند .(شعاع دسترسی برای مقطع دبیرستان 2000متر) ،یعنی ایجاد مدارس متوسطه در روستا ، مدارس نمونه مردمی و تیزهوشان در جوارشهرهای همجوار ایجاد گردد و دانش آموزان مسیر زیادی برای تحصیل طی نکنند.
  • فضاهای آموزشی بایستی قادر به پاسخگویی نیاز دانش آموزان مانند فضاهای ورزشی (سالن)، اتاقهای بهداشت ، کتابخانه ،مشاوره ، سالن اجتماعات و… به صورت جداگانه درهنگام احداث مدارس باشد.
  • در هنگام احداث مدارس شهر رودسر ،بهتر می باشد درب ورودی و خروجی مدارس به وسیله یک معبر فرعی از معبر اصلی جدا گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه