عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشنهادات:

با در نظر داشتن مطالعه ها و مطالعات میدانی  انجام شده و اطلاعات و داده های موجود مربوط به مکانی – فضایی کاربری دبیرستانهای دولتی شهررودسر، الخصوص دخترانه  موارد زیر پیشنهاد می گردد:

 • در احداث مدارس جدید کوشش گردد و با در نظر داشتن شعاع دسترسی ،تراکم جمعیت و توسعه آتی شهر فضاهای آموزشی انتخاب گردد .
 • در ایجاد مدارس وفضاهای آموزشی اصولی ،زیرا مطلوبیت ،ظرفیت ،سازگاری و وابستگی رعایت گردد .
 • در ایجاد فضاهای آموزشی، سالنهای ورزشی وامکانات رفاهی، تفریحی و فضای سبز برای آرامش روحی و روانی دانش آموزان در فضای باز به نحو احسن در نظر گرفته گردد.
 • امکانات و ملزوماتی که درمدارس کهنه، قدیمی و فرسوده شده اند به امکانات نوتازه تبدیل کنند .
 • اغلب مدیران ودانش آموزان درمطالعات میدانی به اقدام آمده مشکل اصلی دراستقرار مدارس وعدم امکانات و ملزومات به دلیل نبود مسایل مالی اعلام داشتند .لذا پیشنهاد می گردد که دولت اعتبارات لازم را برای هرچه بهتر کردن فضاهای آموزشی اقدام نماید .
 • شهرداری وسایر ادارات دخیل در صدور پروانه ساختمان موظف به رعایت اصول زیرا سازگاری ،وابستگی ،برای کسانی که در همجواری مراکز آموزشی تأسیس بنا می کنند باشند .
 • متولیان برنامه ریزی ، کاربری اراضی شهری کاربری تولیدی (باغ) هم جوار با کاربری آموزشی را به فضای سبز یا به یکی از کاربری های که کاربری آموزشی برای ارائه خدمات مناسب به آن وابسته می باشد اختصاص دهد.با این اقدام می توان نارسایی ها ماتریس مطلوبیت و ماتریس وابستگی را برطرف نمود .
 • متولیان کاربری آموزشی درحوزه عملکرد این کاربری تجدید نظرکنند و با متناسب ساختن آن با حداکثر شعاع عملکردی نارسایی آن را در زمینه ی ماتریس ظرفیت برطرف سازند .
 • مدیران شهری از احداث تأسیسات ناسازگار،درهمجوار مکانهای آموزشی مانند گورستان خودداری نمایند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • کنترل و نظارت در ساخت مدارس جدید ، بعضی از مدارس بعد از شروع به کاربا مشکلاتی مواجه شده اند که این مسئله نشان دهنده آن می باشد که در ساخت مدارس از مصالح خوب ومتخصصین مجرب بهره گیری نشده می باشد.
 • از آنجایی که مدارس زیادی درمقاطع مختلف درکنارخیابان های اصلی قرار دارند                    لازم می باشد در جابه جایی آنها اقدام سریع صورت پذیرد و یا موانعی در جهت کاهش آلودگی ایجاد گردد .ازآن جمله می توان بهره گیری از شیشه های دو جداره و کاشت درخت و گل وگیاه در اطراف مدارس اقدام نمود .
 • آسفالت کردن خیابانها و کوچه های فرعی برای دسترسی هرچه بهترآمد و گردید دانش آموزان به مدارس را آسان نمایند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
 • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
 • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه