عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

روان بودن

معمولا کسی توقع ندارد که در یک بلوار با راه بندان مواجه گردد و یا اگر در حال قدم زدن می باشد، عاملی حرکت روان وی را مختل نماید. زیرا روان بودن احساسی می باشد که با تصور اکثر شهروندان از یک بلوار خوب عجین می باشد. گاه کیفیت های محیط این احساس را به فرد القا می نماید و گاه حرکت      بی وقفه و آسان وی در فضا.

از مهمترین کیفیت هایی که باعث می گردد یک بلوار را روان بدانیم، وضوح آن می باشد. از آنجایی که فرد یک مسیر واضح را به راحتی ادراک می نماید و در آن با ابهام زیادی مواجه نمی گردد، مسیر در نظرش روان جلوه می کند. لازمه برخورداری از وضوح در یک بلوار، داشتن هندسه معلوم می باشد؛ هندسه ای که برای بهره گیری کننده از فضا خواه سواره و خواه پیاده قابل درک و آشنا باشد. اولین گام برای دستیابی به چنین هندسه ای معلوم بودن آغاز و انتهای مسیر می باشد. وقتی کسی مبدا و مقصد خود را به صورت تقریبی بتواند در ذهن مجسم کند، به اندازه زیادی از ابهام کاسته می گردد. اما این به تنهایی برای نیل به وضوح فضایی در بلوار کافی نیست زیرا علاوه بر معلوم بودن مبدا و مقصد چگونگی مسیری که پیموده می گردد نیز در روان احساس کردن فضا موثر می باشد.

 

چنین به نظر می رسد که حرکت در یک مسیر پر پیچ و خم به دلیل احتمال برخورد با عوامل غیرمترقبه، فرد را به شدت درگیر خود سازد. در حالی که در یک مسیر نسبتا راست با انحناهای نه چندان شدید، فرد همواره از آن چیز که جلوتر اتفاق خواهد افتاد، یک تصویر تقریبی دارد؛ لذا در آن روان تر و با درگیری ذهنی کمتری حرکت می کند. با برقراری ریتم های مشخص در فضای بلوار نیز می توان بر این هندسه تاکید نمود. از آنجایی که عناصر همیشه حاضر در یک بلوار، گیاهان هستند، ابزار مناسبی برای اعمال ریتم در بلوار محسوب می شوند. انتخاب یک گونه گیاهی غالب در بلوار و کاشت منظم آن راه بهره گیری بهتر از این ابزار می باشد. این مسئله در مورد درختان که نمود بصری و کالبدی بیشتری دارند، اهمیت شایان توجه تری می یابد.

 

وجود موانع مزاحم که دید نسبت به مسیر را مختل نمایند، می تواند تا حد زیادی به روان بودن مسیر لطمه وارد سازد. خودروهایی که در حاشیه باندهای سواره و به ویژه باند سواره تندرو پارک می شوند، علاوه بر مانع فیزیکی، مانع بصری نیز محسوب می شوند. این مزاحمت در نزدیکی تقاطع ها بیشتر احساس می گردد. زیرا قابل رویت بودن تقاطع و دیدن خودروهایی که در مسیرهای دیگر نسبت به بلوار حرکت    می کنند به راننده خودروی درون بلوار کمک می کند که با پیش بینی رفتار خودروهای مذکور روان تر و بدون نیاز به تغییر راستاهای ناگهانی حرکت کند. تغییر ناگهانی عرض مسیر نیز معمولا کنج هایی به وجود می آورد که با مخفی ماندن از دید حاضران در بلوار، از وضوح فضا می کاهد؛ لذا بهتر می باشد تغییر عرض در بلوارها به صورت تدریجی و یا با مفصل هایی بین قسمت باریکتر و بخش عریض تر صورت گیرد تا از ایجاد کنج های مزبور اجتناب گردد.(پاکزاد،1391،195)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نهایتا می توان گفت مسیری واضح خوانده می گردد که برای پیاده ها و سواره های بهره گیری کننده از آن، متناسب با سرعتشان قابل رویت باشد. از آنجایی که سرعت پیاده اندک می باشد معمولا اتفاقات کالبدی مسیر را به راحتی ادراک می کند، اما سواره به دلیل سرعتی که دارد از قدرت رویت دقیق و فرصت    عکس العمل چندانی برخوردار نیست. لذا لازم می باشد تنوع در مسیر آن متناسب با این سرعت درنظر گرفته گردد تا حرکت روان وی را مخدوش نکند. به این مقصود اگر شرایط ایجاب می کند بلواری منحنی یا پیچ و خم دار شکل گیرد، بهره گیری از قوس های با شعاع بسیار زیاد و انحناهای نرم ضروری می باشد. همچنین از احداث بلوار در اراضی با عوارض طبیعی شدید به ویژه عمود بر خطوط توپوگرافی اجتناب گردد؛ زیرا در این صورت نقاط مرتفع یا فررفته مسیر از دید مخفی می گردد و در ضمن شیب زیاد مانع حرکت یکنواخت و روان سواره و علی الخصوص پیاده می گردد. در کنار موارد ذکر گردیده بایستی به وضعیت بلوار در شیب نیز توجه داشت؛ لذا جهت واضح بودن فضای آن و فراهم آمدن شرایط حرکت روان شهروندان در بلوار، لازم می باشد روشنایی کافی و متناسب با نیاز بهره گیری کنندگان از هر باند تامین گردد. این مسئله به ویژه در تقاطع ها اهمیت زیادی دارد و از این جهت بهتر می باشد تقاطع ها نسبت به خود بلوار از روشنایی بیشتری برخوردار باشند. (پاکزاد،1391،195-196)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
  • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
  • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه