تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های بلوارهای شهری

2-8-1) مفرح بودن

با در نظر داشتن تصویری که اکثر شهروندان از بلوار در ذهن خود دارند بلوار را مسیری مفرح می دانند و آن چیز که از یک بلوار در درجه اول به خاطر می آوردند یک فضای شهری با طراوت می باشد. مفرح بودن در فضا پیوند خورده می باشد به طوری که با حذف این عناصر، مسیر موجود یک بلوار قلمداد نمی گردد.

 

2-8-1-1) گیاهان

گیاهان به صورت عام در محیط هایی که استقرار می یابند و به شکل خاص در شرایط محیطی شهرها حائز کاربردهایی در بهبود و کنترل شرایط محیطی هستند (لشچینسکی1387،روحانی1384،1365،ماتلاک 1379).

گیاهان تأثیر ها و کاربردهای فراوانی را می توانند در محیط شهرها اعمال کنند. مانند کاربردهای گیاهان می توان به تاثیر آنها در زیباسازی محیط، مبارزه با آلودگی های هوا و خاک، جلوگیری از آلودگی صوتی و بهبود اثرات آن، جلوگیری از سرعت زیاد باد و بهره گیری از گیاهان به عنوان سایه بان تصریح نمود. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1380، حکمتی1385، روحانی1365 )

مهمترین عناصر طبیعی که تقریبا هر کجا که بلواری وجود داشته باشد در حاشیه آن امکان حضور می یابند گیاهان هستند زیرا متناسب با هر اقلیمی می توان گیاهانی پیدا نمود که در یک بلوار دوام بیاورند و آن را سرسبز کنند چنان که متداول می باشد بارزترین عناصر گیاهی درختان و درختچه هایی هستند که به صورت ردیفی در لبه بلوار و در فواصل میان باندها و یا حاشیه کاربری هایی مختلف کاشته می شوند. این گیاهان با سرسبزی خود فضا را از حالت کسالت بار خارج کرده و با سایه ای که ایجاد می نمایند زمینه حضور شهروندان را در فضا به ویژه در تابستان فراهم می آورند. اما در مورد عناصر گیاهی به درختان نباید بسنده نمود. در جاهایی که سطح خاک باغچه کنار بلوار یا فواصل باندها نمایان می باشد، جهت جلوگیری از تبخیر سطحی رطوبت، کمک به ایجاد منظر خوشایندتر و جلوگیری از مزاحمت های ناشی از پراکنده شدن خاک توسط باد لازم می باشد سطح خاک با گیاهانی زیرا چمن با گیاهان رونده و کوتاه ساقه پوشانده گردد. در کنار موارد ذکر گردیده حضور بوته ها و گل های رنگی خواه یکساله در فضای بلوار با تنوع بخشیدن به    رنگ های پوشش گیاهی بر سرزندگی فضا می افزاید ( طاهره موسوی،1386، 88). بر این اساس موارد زیر در بحث پوشش گیاهی مهم می باشد:

 

2-8-1-2) آب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آب عنصر طبیعی دیگری می باشد که به واسطه منظری که ایجاد می کند و صدا و رطوبتی که در حاشیه بلوار می پراکند، در کیفیت فضا تأثیر به سزایی دارد البته مشروط بر آنکه به دلیل راکد ماندن در آب نماها یا نهرها متعفن نشود و با بوی آزاردهنده و جذب حشرات و حیوانات موذی باعث دفع مراجعین به بلوار نگردد. با عنایت به این مطلب نمایان ساختن آب های جاری همیشگی زیرا آب قنات و کانا های انتقال آب شهری یا مسیرهای آب منشعب از رودخانه ها و غیره به ویژه در مجاورت باند پیاده، فضا را مفرح تر می کند. البته مجاری آب های جاری موسمی زیرا آب های سطحی پس از بارش و غیره نمی تواند چنین کیفیتی را در فضا ایجاد نماید و حتی بستر خالی آب با تبدیل شدن به زباله دان به عنصری مزاحم و آلاینده بدل می گردد. در مورد آب های جاری همیشگی نیز بایستی شیب و جزئیات اجرایی مجاری عبور آن به گونه ای طراحی گردد که در مقاطع کم آب تر سال، آب در آنها حبس نگردد. بهره گیری از آب های ساکن زیرا آب نماها نسبت به آب های جاری با محدودیت کمتری مواجه می باشد مشروط بر آنکه نگهداری و نظافت آن ها تدابیر مدیریتی اندیشیده گردد. استقرار این آب نماها در باندهای مربوط به پیاده در حاشیه بلوارها معمولا مناسب تر می باشد زیرا سرعت حرکت سواره مانع ازآن می گردد که راننده به صورت بصری یا شنیداری از وجود آب نما لذت ببرد و می تواند فقط از لطافت های ناشی از حضور آب در فضا بهره مند گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اظهار تعریفی جامع و روشن از مفهوم بلوار و ایجاد ذهنیت درست از آن
  • معرفی بلوار به عنوان مکانی ایمن ، سرسبزی و مفرح و روان برای پیاده ها و سواره ها
  • شناخت و تجزیه و تحلیل بلوار شهید انصاری از نظر فرم، کاربری و معنا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد