شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای جغرافیای انسانی:

3-9-1- پیشینه تاریخی وجه تسمیه شهر:

رودسر یکی قدیمی ترین شهرهای گیلان می باشد نام رودسر ترکیبی از دو واژه رود و سر می باشد که امروزه رودسر نامیده می گردد .در یکهزار سال قبل «کوتم » نام داشت و مهمترین بخش رانکوه به شمار می رفت . عربها کوتم را به «هوسم» تغییر دادند .و در آثار تاریخی ایران تا قرن نهم هجری تنها از همین واژه هوسم و گاهی «هوشم »یاد شده می باشد مقدسی جغرافی دان معروف در سال 375 هجری قمری صاحب کتاب         « احسن التقاسیم فی معرفه الاقلیم »از بازار معمور و مسجد جامع آن در جوار مقر سلطان ناحیه از رودی و جسری که بر آن تعبیه کرده اند سخن به میان آورده می باشد .(عربانی ،1387 ،ص 1239).

وی درمورد این شهر می نویسد :«بازارش دایر ،کشاورزی به ویژه باغهای آن رونق داشته و دارای بندرگاه کشتی بوده .این شهر در اواخر قرن ششم هجری روبه خرابی رفته می باشد.»(علیزاده رودسری  ،1377،ص 20-21)

ابوالفداء در سال 721 هجری قمری هوسم را محل سوداگری ذکر نموده و باغهای این شهر را ستوده و حمدا… مستوفی در سال 740 هجری قمری بندرگاه آن را دیده که از گورگان ، طبرستان و شیروان کشتیها به آنجا آمد و گردید می کردند اما شهر هوسم در سالهای 502-501 هجری و قمری پس از کناره گیری حسام الدّوله شهریار ، پادشاه طبرستان و انزوا گزینی او در هوسم رو به خرابی رفته بود .(ستوده، 1349 جلد 2، ص 216)

تاریخ بازسازی شهر هوسم به دوران حکومت سید رضا کیا در لاهیجان(سالهای 829- 789 هجری وقمری) می رسد در این زمان به دستور وی ، آن وقت حاکم بیه پیش بود ،دوباره بنا گردید در کنار گوارود (کیارود) مسجد جامعی احداث کردند ودر مقابل آن میدانی بزرگ در سمت راست یک بازار با تعدادی دکان و در قسمت جنوبی کاخی با حرمسرا و مهمانسرا و اصطبلهایی برای اسبان ساختند .رودی را که شاخهای از پلورود (خلام رود یا پلام رود)بود و از سه کیلو متری شهر می گذشت ،توسط نهری به کنار کاخ رساندند وآن را «شیرارود »نامیدند.در بازار هوسم ،روزهای سه شنبه بازارهفتگی تشکیل می گردید.  (رابینو ،ترجمه خمامی زاده ،1357 ص 391)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد