عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های جمعیتی رودسر

3 -9-3-1- مطالعه طریقه تحولات جمعیتی:

شهرستان رودسر با داشتن 07/6درصد جمعیِت استان دررتبۀ چهارم استانی قرار دارد و با 87/4درصد جمعیّت شهری و 47/7درصد جمعیّت روستایی درمیان شهرستانهای استان در رتبه های پنجم و چهارم قرار می گیرد .(عربانی،1387،ص 1235)

جمعیت شهرستان رودسر درسال 1390معادل144336 نفر با  تراکم نسبی 108 نفر در هر کیلو متر مربع و که 3/48درصد در شهر و 7/51درصد در روستا ساکن می باشند .( کتب درسی جغرافیای متوسطه ،استان شناسی گیلان ،1390 ،ص45 )

شهر رودسر درسال 1365 در مقطع سرشماری آن دوره از جمعیتی معادل 24600 نفر برخوردار بود ودر سال 1365 برابر 12615 نفر یا3/51 درصد از مردان و 7/48 درصد از زنان تشکیل داده اند مطالعه های جمعیتی در اغلب نقاط شهری کشور نشانگر این مطلب می باشد که طی سال های 1365 تا 1375 حرکات جمعیتی نسبت به دهه قبل متعادل تر گشته و جمعیّت از ثبات بیشتری برخودار شده می باشد برخلاف آنکه طی سالهای 1355 تا 1365 شهرها با خیل عظیم مهاجرت های روستایی مواجه بوده اند و جمعیت نقاط شهری در اغلب نقاط کشور رشد شتابانی را نشان می داد درطی دوره بعدی از اندازه رشد جمعیت در اغلب نقاط شهری کاسته گردید اما در شهر رودسر این مسئله مصداق ندارد که بایستی تصریح نمود طی این دوره رشد مطلق جمعیت شهر رودسر نشانه شدت مهاجر پذیری در دهه اخیر می باشد چراکه رشد طبیعی جمعیت در دهه 1365 تا 1375 شدیداً کاهش یافته و از سال 1375 تا سال 1385 نیز با  کاهش رشد طبیعی و کاهش مهاجرت از روستا به این شهر شاهد کاهش رشد جمعیتی(1-) شهری در رودسر بودیم  چنانکه از سال 1385 تا سال 1390 به دلیل ادامه طریقه رشد شهری  و پیوستن نقاط روستایی مثل چافجیر، گسکرمحله به شهر دوباره رشد شهری افزایش پیدا نمود.

البته شهر رودسرتا مقطع سرشماری سال 1375 مرکز شهرستان رودسر بود و از سه بخش مرکزی ،رحیم- آباد و املش تشکیل می گردید . بعد از سال 1375 بر اساس تقسیمات سیاسی کشور و پیرو مصوبه شماره 5869 / ت 18397 ک مورخ 11/5/1376 هیأت محترم دولت شهرستان مذکور به دو بخش  های رودسر شامل بخش های چابکسر ،کلاچای ،مرکزی و رحیم آباد و شهرستان املش شامل بخش های مرکزی و رانکوه تقسیم گردید اما کماکان شهر رودسر به عنوان مرکزیت شهرستان ابقاء گردید.(سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان ،1381 ،ص 33)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه