تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

«رابینو »یا گیلان شناس انگلیسی(1950-1877)که این شهر را دیده می باشد در سالهای 1900 میلادی در مورد رودسر چنین می گوید :

« شهر رودسردارای دو محله به نامهای رودسر و سرپل می باشد . در رودسر محله پل قدیمی و چوبی بر روی رودخانه کیا رود می باشد و نزدیک آن بازار بزرگ به شکل کاروانسرا بنا شده وچهار در دارد . محله سر پل در کناره راست شیرارود بنا شده و دارای بازاری می باشد که 450 متر از بازار رودسر فاصله دارد .»

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهر رودسر که در سال 1347 به عنوان مرکز شهرستان انتخاب گردید و فرمانداری این شهرستان آغاز به کارکرد ،در سال 1315، شاهد تأسیس اولین شهرداری بود که تاکنون شهرداری به فعالیت خود در این شهر ادامه می دهد .(علیزاده رودسری ،1377 ،ص21)

3-9-2- محدوده های تعریف شده برای شهر :

طبق تعریف طرح جامع ،شهر رودسر براساس تقسیمات سیاسی ،اداری ،مرکز شهرستان و بر اساس طرح جامع ناحیه رودسر مشتمل  بر شهرستان رودسر بوده مرکز برتر خدماتی(مرکز ناحیه) به شمار می آید .از لحاظ کالبدی ،شهر رودسر به صورت خطی و در امتداد سواحل دریای خزر و جاده ارتباطی از رشت به … امتداد شمال غرب– جنوب شرقی شکل گرفته به جزء مرزهای شمالی که به سواحل دریا اختتام می یابد ،سایر همجواری ها زمین های کشاورزی و باغات می باشد که شهر را در خود محصور کرده می باشد .

بر اساس تقسیمات نظام خدماتی طرح جامع شهرستان دو دهستان رضا محله و چینی جان مشتمل بر 77 آبادی در حوزه نفوذ مستقیم شهر رودسر قرار گرفته اند .که جریان سه رودخانه در این مجموعه و احداث راه های جدید استقرار و توسعه روستاها ی حوزه نفوذ نقشی اساسی داشته اند.به نوعی استقرار این روستاها تا حدودی از مسیر جریان آب های سطحی تبعیت نموده و به صورت زنجیرهای در امتداد جریان آبها که از جنوب به شمال ،شکل و توسعه یافته اند .(شهرداری رودسر –واحد فنی)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه