تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

قسمتی از متن پایان نامه :

تحولات زمین شناسی :

سنگهای غالب منطقه را رُسوب آبرُفتی دوران چهارم تشکیل می دهد .گُستردگی سازندهای دوران دوم که در دوره کِرتاسه در ارتفاعات جنوبی(فقدان سازند دوران سوم)و بُرونزَدهای اَفیولیتی (کالرد ملانژ) دوران اول و گابرو و سنگهای آهکی و دایک های بازالتیِ ما قبل دوران اول (پرکامبرین )تشکیل شده که این دلیلی بر گُسلی بودن منطقه و تأثیر گُسل لاهیجان می باشد .تمام دشتهای دامنه ای و رود خانه ای و دشتهای  دامنه ای و رودخانه ای و دشتهای ساحلی تا حدّ دریای خزر از رسوبات دوران چهارم زمین شناسی به صورت های مختلف تشکیل شده می باشد که مقصود دوران کواترنری می باشد ،در واقع شهرستان رودسر نتیجه ی سه دوره ی زمین شناسیِ دوم (مِزوزوئیک – میان زیست)، سوم (تِرشیاری سِنوزوئیک –نوزیست)، چهارم (کُواترنری) می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نظر زمین شناسی این منطقه ازرسوبات دوران چهارم(نهشته های دریا یی عهدحاضر وپلیوستوسن)در بخش ساحلی و جلگه ای تشکیل شده می باشد . شهر رودسر اکثراً از نهشته های آبرفتی و دشت سیلابی و نهشته های ساحلی و ماسه بادی و نهشته های دلتایی تشکیل شده می باشد.

در بخش جلگه ای شهرستان رودسر علاوه بر پادگانه های رودخانه ای ،پادگانه های قدیمی  دریای خزر و رشته های ماسه ایِ ساحل قدیمی ،به مُوازات ساحلِ فعلی قابل ملاحظه می باشد که با توجّه به تغییرات آب و هواییِ کُواترنر از آبرفتهای رودخانه ای پوشیده شده می باشد .اما سیلاب رودخانه پُلُرود ،آثار تغییراتی در مسیر رودخانه ای وایجاد تراس در این دلتارا به خوبی نشان می دهد .با در نظر داشتن باندهای ماسه ای و عقب نشینی دریا ،ایجاد تالاب و گوراب در پشتِ باند های ماسه ای از مسائل مُرفولوژی ساحلی می باشد که درنقاطی ازبخش شرقی شهرستان رودسر درطول ساحل دیده می گردد . (اصلاح عربانی ،1387،ص 1230)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا توزیع فضای دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر منطبق با نیازهای و کاربری زمین و کاربریهای همجوار می باشد ؟
  • آیا کیفیت دبیرستانهای دخترانه از نظر کلاس ،فضای ورزشی ،فضای عمومی از استاندارد های مناسب برخودار می باشد ؟
  • راهکارهای مناسب جهت دسترسی و بهره گیری مطلوب تر از دبیرستانهای دخترانه شهر رودسر کدام می باشد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه