سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

قسمتی از متن پایان نامه :

تصمیم برای انتخاب

در این مرحله مدیران زمینه های نیاز به یک سیستم ERP جدید را مطالعه می کنند و با انتخاب توجه سیستم جامع اطلاعاتی، بهترین چالش های حیاتی سازمان را عنوان خواهند نمود و راهبرد سازمانی را بهبود خواهند بخشید. مرحله تصمیم گیری شامل تعریف نیازمندی های سیستم، اهداف و مزایای سیستم و تحلیل تأثیر این انتخاب در یک شرکت و کلیه سطوح سازمانی می باشد.

مرحله دوم: انتخاب یا فراگیری

در این مرحله یک سیستم ERP که با احتیاجات سازمان به بهترین نحو تناسب داشته باشد و نیاز به تغییرات را به کمترین اندازه برساند، انتخاب می گردد. در مراحل بعدی چرخه عمر ERP، به ویژه مرحله اجرا یک شرکت مشاوره در نظر گرفته می گردد. عواملی زیرا قیمت، آموزش و خدمات نگهداری مطالعه و شرایط انعقاد قرارداد تعریف می گردد. در این مرحله تحلیل نرخ برگشت سرمایه هر محصول، بسیار با اهمیت می باشد.

مرحله سوم: اجرا

این مرحله شامل ایجاد دوباره یا تطبیق و سازگاری نرم افزار سیستم ERP با نیازهای سازمان باشد. به گونه معمول این وظیفه با کمک مشاوران برای تهیه روش های بسترسازی، اجرا و بهره برداری ایجاد می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

مرحله چهارم: کاربرد و نگهداری

این مرحله زمان بعد از نصب را پوشش داده و منافع حاصل از سیستم های ERP و به حداقل رساندن بی نظمی ها را تعقیب می نماید. در طول این مرحله بایستی از جنبه های کارکردی، توانایی و شایستگی های سازمانی و فرآیندهای تجاری آگاهی داشته باشیم. یک سیستم اجرایی بایستی به خوبی نگهداری گردد تا خرابی سیستم قابل تصحیح باشد، پیشنهادهای بهینگی برآورده شوند و یک سیستم جامع برای بهبود ایجاد گردد.

مرحله پنجم: تکامل

این مرحله یکپارچگی توانایی های جدید سیستم ERP در برآورده کردن نیازهای جدید را با عنوان زمان بندی و برنامه ریزی پیشرفته، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت ارتباط با مشتری و جریان کاری، بر عهده دارد.

مرحله ششم: بازنشستگی

این مرحله زمانی به وجود می آید که فناوری جدید سیستم ERP نارسایی داشته باشد، یا به نیازهای شرکت، با نظری تازه پرداخته گردد. در اینجا مدیران نسبت به جایگزینی دیگر توجه های سیستم های اطلاعاتی که تناسب بیشتری با نیازهای سازمانی خواهند داشت، تصمیم گیری می کنند(همان منبع).

هزینه های مربوط به چرخه عمر سیستم های ERP به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیم می شوند. هزینه های مشهود، هزینه های هستند که به شیوه مستقیم قابل اندازه گیری هستند. از آنجا که هزینه های نامشهود به مفاهیم نامحسوس نسبت داده می شوند در اندازه گیری آنها به شیوه مستقیم، مشکلاتی هست. این هزینه ها با مراحل مربوط، در جدول زیر نشان داده شده می باشد:

– تعریف ابزاری ERP

”سیستمی کامپیوتری ، حجیم و با هزینه قابل توجه که از ماژول های نرم افزاری متعددی جهت ایجاد یکپارچگی در سازمان ها تشکیل شده می باشد . این سیستم با بهره گیری از تکنولوژی های اطلاعاتی پیشرفته ، مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه بر منابع سازمان و هدایت و کنترل آن را تسهیل می کند“ (مارکوس وتانیس[1]،2000) به این ترتیب مهمترین نکته قابل استنتاج از هر دو تعریف مفهومی و ابزاری ERP ،این می باشد که جهت دستیابی به یکپارچگی در یک سیستم ، آغاز بایستی هر یک از زیر سیستم ها و اجزای آن ها در داخل خود ، سیستماتیک و منسجم شده و سپس به یکپارچگی این بخش ها و لایه های جدا از هم در یک سیستم جامع و در قالب فرآیند تجاری آن سیستم اقدام نمود . شکل شماره 2 تصویر عمومی سیستم های ERP را ارائه می‌دهد .

2-3- سیر تکاملی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)

در اواخر دهه ۷۰ میلادی مفهوم برنامه‌ریزی مواد موردنیاز MRP))[2] معرفی و توسط شرکت IBM پیاده‌سازی و توسعه پیدا نمود. مهمترین مشکل این سیستم‌ها امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گران‌قیمتی بود که بعضاً در مراکز دانشگاهی و یا نظامی مستقر بودند.

سازمان‌ها در استقرار MRP با معضلات زیادی مواجه بودند. از طرف دیگر این سیستم ارتباط بین تولید و استراتژی‌های رقابتی سازمان را چندان مدنظر قرار نمی‌داد و ظرفیت‌های تولیدی سازمان در این سیستم لحاظ نمی‌گردید.

بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی با توسعه و گسترش برنامه‌ریزی مواد موردنیاز ، مفهوم برنامه‌ریزی منابع ساخت و تولید MRP II))[3] ارائه گردید. در اوایل همین دهه نیز سیستم‌های برنامه‌ریزی توزیع DRP))[4] که مستقل از MRPII اقدام می‌کردند وارد این سیستم شده و عملاً مشکل عدم ارتباط این دو سیستم با یکدیگر مرتفع گردید.

پس از بکارگیری MPRII و گسترش آن در تمام عرصه‌های تولیدی، خدماتی، تجاری، توزیعی و غیره و همچنین اضافه‌کردن سیستم‌های پشتیبان تصمیم DSS))[5] به آنها، سیستم ERP ارائه گردید. با ظهور ERP در حوزه تولید ، تمامی سیستم‌های تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند. بخش‌ها، فرایندها و وظایف مختلفی مانند کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات، حسابداری و مالی به سیستم‌های تولیدی متصل شده و ERP به عنوان حد فاصل سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین SCM))[6]و مدیریت ارتباط با مشتریCRM))[7] مطرح‌گردید. این سیستم بیش از آنکه عنوان جدیدی برای MRPII باشد، به عنوان سطح بعدی در سطوح تکاملی سیستم‌های کامپیوتری طراحی شده برای پشتیبانی از عملیات سازمان مطرح می باشد(احمد وند و همکاران ،1390).

با گسترش اینترنت، فناوری ERP منطبق با محیط اینترنت ارائه گردید و در نتیجه EDI))[8] و ERP با یکدیگر پیوند خوردند و اینترنت به عنوان جزیی تفکیک‌ناپذیر از ERP محسوب و تحت وب توسعه پیدا نمود. همچنین فناوری چند لایه‌ای در معماری سیستم اطلاعاتی در محیط اینترنت در نظر گرفته گردید. طریقه تدریجی تکامل سیستم ERP در شکل شماره ۱ به گونه اجمالی آمده می باشد.

[1] – Markus& Tanis

[2] – Material Requirement Planning

[3] – Manufacturing Resource Planning

[4] – Distributed Resource Planning

[5] – Decision Support System

[6] – Supply Chain Management

[7] – Customer Relation Management

[8] – Electronic Data Interchange

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

  • مطالعه پنج عامل کلیدی (برنامه ریزی، سازماندهی، یافتن کارمند، رهبری و کنترل ) در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شعب بانک پارسیان استان تهران
  • اولویت بندی عوامل و شاخص های شناسایی شده موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان
  • ارائه راهبردها و روشهای مناسب برای رسیدن به موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان

1-5- سؤال های پژوهش

با در نظر داشتن ماهیت پژوهش به جای فرضیه پژوهش سوال پژوهش داریم:

  1. آیا میتوان برنامه ریزی منابع سازمان را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  2. آیا میتوان سازماندهی را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  3. آیا میتوان انتخاب ، استخدام ، انتصاب و ارزیابی نیروهای با صلاحیت را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  4. آیا میتوان صلاحیت مدیر پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  5. آیا میتوان فرایند کنترل پروژه را از شاخص های کلیدی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شعب بانک پارسیان استان تهران دانست؟
  6. اولویت بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در  شعب بانک پارسیان استان تهران چگونه می باشد؟
  7. راهبرد هاو روش های مناسب برای رسیدن به موفقیت پیاده سازی در شعب بانک پارسیان استان تهران بوسیله کدام می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP  با فرمت ورد